НИКШИЋ: МУП забранио „Параду поноса“, јер не може да гарантује безбједност

Фото: РТРС/montenegro.travel

Фото: РТРС/montenegro.travel

„Овим мирним јавним окупљањем ЛГБТ заједница је планирала обиљежити Дан Европе, Дан побједе на фашизмом и двије године од усвајање прве владине ЛГБТ политике и тако пружити подршку већој видљивости и поштовању људских права ЛГБТ особа на црногорском државном Универзитету и Никшићу.“

Невладине организације “ЛГБТ Форум Прогрес“ из Подгорице и “Хиперион“ из Никшића очекују да Управни суд Црне Горе у разумном року поступи по њиховој тужби у управном спору против Министарства унутрашњих послова Црне Горе поводом рјешења о забране Поворке поноса у Никшићу, саопштено је из тих организација.

Правну помоћ у овој ствари тужиоцима је пружила НВО “Акција за људска права“.

„Овим мирним јавним окупљањем ЛГБТ заједница је планирала обиљежити Дан Европе, Дан побједе на фашизмом и двије године од усвајање прве владине ЛГБТ политике и тако пружити подршку већој видљивости и поштовању људских права ЛГБТ особа на црногорском државном Универзитету и Никшићу у којој је ЛГБТ заједница изузетно бројна. Одлучујући по поднесеној пријави, МУП – Управа полиције, ЦБ Никшић, донијело је рјешење којим се привремено забрањује одржавање јавног мирног окупљања због тога што би окупљање могло озбиљно да угрози безбједност људи и имовине и да изазове нарушавање јавног реда и мира“, наводи се у саопштењу.

Тужиоци су, како додају, на такво рјешење о забрани благовремено изјавили жалбу, у којој су у битном истакли да сви релевантни домаћи и међународни стандарди из области заштите људских права и слобода гарантују слободу јавног окупљања, те да не могу постојати дугорочно оправдани разлози за забрану овог скупа.

„Одлучујући по жалби тужилаца, МУП је донијело рјешење којим се жалба одбија као неоснована. По мишљењу МУП-а то конкретно значи да је одржавање овог мирног окупљања, с обзиром на простор и вријеме, број учесника или карактер мирног окупљања могло озбиљно да угрози безбједност људи и имовине и изазове нарушавање јавног реда у већем обиму. Предње посебно ако се узме у обзир безбједносна процјена да би из више разлога, а између осталих и због саме локације одржавања најављеног мирног окупљања (Филозофски факултет), присуства великог броја лица на предавањима на петнаест одсјека факултета и њиховог противљења одржавању окупљања, могућег присуства навијачких и других група, великог броја стамбених и пословних објеката у непосредној близини факултета, студентског дома, могла наступити стварна и директна опасност од насиља по учеснике мирног окупљања и евентуално присутне, односно опасност да се озбиљно угрози безбједност људи и имовине и опасност да може доћи до нарушавања јавног реда и мира у већем обиму“, наводи се у саопштењу и додаје да је „слобода окупљања гарантована Уставом Црне Горе, који чланом 52 став 1 гарантује слободу мирног окупљања, без одобрења, уз претходну пријаву надлежном органу“.

„Иако се МУП позива на став 2 истог члана, којим је прописано да се слобода окупљања може привремено ограничити ради спречавања нереда или вршења кривичног ђела, угрожавања здравља, морала или ради безбједности људи и имовине, у свом рјешењу наводи да се до информација о могућем угрожавању сигурности дошло на основу “безбједносне процјене“, након које је закључено да сигурност може бити угрожена од стране “великог броја лица“ на предавањима на петнаест одсјека факултета и њиховог противљења одржавању окупљања те навијачких и других група, при томе не наводећи која су то лица и зашто полиција није предузела даље мјере како би онемогућила било какву сметњу односно пријетњу по сигурност учесника окупљања“, саопштено је из ЛГБТ Форума Прогрес и НВО Хиперион.

Из тих организација подсјећају да је Европски суд за људска права у пресудама Бацзкоwски и остали против Пољске из 2007 и Алексејев против Русије из 2010, констатовао да надлежни орган има обавезу да обезбиједи одржавања скупа који се организује у циљу заштите људских права иако оно може да изазове реакције.

„У пресудама је суд нагласио потребу обезбјеђивања реализације скупова организованих против дискриминације особа које припадају сексуалним мањинама а који могу изазвати протесте супростављених група. Право на слободу мирног окупљања загарантовано је и чланом 11 Европске конвенције о људским правима којим је прописано да свако има право на слободу мирног окупљања и слободу удруживања с другима, укључујући право да оснива синдикат и учлањује се у њега ради заштите својих интереса, те да вршење ових права неће се постављати никаква ограничења, осим оних која су прописана законом и неопходна у демократском друштву у интересу националне безбиједности или јавне безбиједности, ради спријечавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или ради заштите права и слобода других“, наводи се у саопштењу.

ЛГБТ Форум Прогрес и НВО Хиперион наводе и случај Сам&уумл;т Карабулут против Турске, гђе је Европски суд изрекао мишљење да „закони не могу служити као скривена препрека остваривања права на окупљање“.

„Државне власти су дужне да покажу извјестан ниво толеранције уколико су окупљања мирна, да не би слободу окупљања загарантовану чланом 11 Конвенције потпуно лишили суштине (пресуде Балчик против Турске, Ашугиан против Арменије, Јилмаз Јилдиз и други против Турске). Државни органи су дужни да законе тумаче у духу међународних стандарда, конкретно члана 11 Европске конвенције о људским правима коју Европски суда за људска права тумачи у својим пресудама, док је чланом 9 Устава прописано да су потврђени и објављени међународни уговори и општеприхваћена правила међународног права саставни су дио унутрашњег правног поретка, имају примат над домаћим законодавством и непосредно се примјењују када односе уређују друкчије од унутрашњег законодавства“, наводи се у саопштењу.

РТРС, Вијести

Тагови: , , ,