ПРОФ. ДР ЗОРАН АВРАМОВИЋ: ПОРАЗ ИДЕОЛОГИЈЕ ОД НАУКЕ

фото: Медија Центар

(ПОБЕДА ЦЕНЗУРЕ НАД НАУКОМ, Данас,  18.11. 2022)

 

Ево, јавио се ИФДТ са  (у свом саставу?) Лабораторијом за истраживање рода, да оспорава законитост рада на измени неких садржаја у уџбеницима  Биологије за 8 разред основне школе али и стручни рада радне групе коју је формирао ЗУОВ. Оно са легалношћу је занимљиво  ако се зна да је тај Институт кршио закон под којим раде институти, а при том на челу је директорка која је кривично осуђена (к.бр.1042/20) због јавне увреде човека кога није познавала (Видети књигу; Случај једног института, 2020). А сада тобоже Институт који је умислио да је Педагошки, брани Закон о уџбеницима. Анонимни стручњаци доводе у питање  ревизије уџбеничких садржаја. Није им познато да  је у свакој држави министру допуштен децизионизам у „свом“ ресору, па тако и у Србији. Без таквог права на одлучивање министри не би били министри. Такође, није им познато да је  већ било примера да су већ одобрени уџбеници  подвргнути ревизији неких делова ( Историја за 6 разред,  2014 године, због нетачних чињеница о КиМ, македонској држави и Албанцима као староседеоцима).

Већ ове напомене бацају сумњу да су стручњаци ИФДТ ушли у област образовања коју не познају.Сумња се поврдила.

Најпре, радна група ЗУОВ-а није се бавила „новим мишљењем“ о уџбеницима Биологије, већ је реаговала на чињеничке нетачности и појмовне магле социјалне димензије адолесценције (Нап. Клара Цеткин се борила за права рода!). У уџбеницима (седам од осам) уочене су  мање и веће разллике у идеологизацији биолошких садржаја.

Стручњаци ИФДТ указују, а то је централна тачка њиховог писма, да радна група ЗУОВа  налази: 1) научни садржај није усклађени са узрастом и научним компетенцијама ученика и 2) да извесне интерпретације научних чињеница  у уџбенику Биологија могу бити „идеолошког карактера“. На ове налазе радне групе  стручњаци  ИФДТ (да ли је неко међу њима радио  бар месец дана као наставник у школи?) олако пишу да  су „оба аргумента неадекватна и да нису засновани на стручним проценама  у области педагогије, психологије и социлогије“. Дакле,  анализа седам уџбеника социолога, психолога, филозофа  на преко десет страница се  оспорава лаком реченицом! А у њиховом тексту се тврди да „дистинкција  пол-род представља основу научног проучавања несагласја између биолошких и социјалних појава“ Питање је, даље, да ли стручњаци ИФДТ знају шта је уџбеник. Бавио сам се уџбеничком литературом у књизи Уџбеник, култура, друштво (1999). Истичем само ово: то је школска књига која је извор знања и вредности али и дидактично-методично средство за остваривање образовних и васпитних циљева.  Аутори уџбеника за основну школу (овде  14 година старости) обавезни су да воде рачуна о свим осетљивостима садржаја и методичке обраде знања из неке области знања. Радна група је нашла да се у неким уџбеницима (не свим) једнако представљају сви облици сексуалног понашања и у томе видела промоцију квир идеологије. При том, у садржајима ових уџбеника  нема дискриминаторних ставова о сексуалним мањинама, али има учесталог инсистирања на  случајевима мањинских сексуалних склоности  и родних идентитета.

Шта стручњаци ИФДТ оспоравају  у  закључцима радне групе ЗУОВ-а? Да се једнако представљају сви облици сексуалног понашања. Овим начином они заправо оспоравају право друштву, држави и нацији да брину о свом, у крајњој линији,  популационом опстанку, популационој политици. Друштво има право да брине о себи. Настојању да се изједначе у школским програмима облици понашања о којима је реч, противи се огроман део родитеља и велики део стручне јавности као и културна традиције  која је подлога оваквим ставовима. Важно је да  се у образовању и друштву не промовишу дискриминаторни ставови у свом областима  рада и живота, а подстицање и фаворизовање мањинских сексуалних склоности у образовању, није прихватљиво.

На крају, није јасно  каква је интенција  стручњака ИФДТ?  Они на једном месту апстрактно критикују анализу радне групе ЗУОВа, на другом, потврђују њен налаз, а на трећем   умишљају да су на научном симпозијуму о родном питању. При том, оскудевају у знању о уџбеницима и образовно-васпитном систему.

 

Проф.др Зоран Аврамовић (члан Радне групе за преиспитивање уџбеника Биологије за 8 разред)

 

?>