NEDOSTIŽIVO I BEZ KONKURENCIJE – U vezi romana akademika Burovića –

Iako su se svi Albanci, Albanije i dijaspore, kozari i “akademici”, digli protiv Akademika Burovića, lažima i falsifikatima, psovkama i prijetnjama, u koje aktivno uzimaju udela i same vlasti Albanije, posebno Ismail Kadare; 2015. godine, u najvećem jeku satinizacije Akademika Burovića, bilo je i takvih Albanaca koji su pisali i ovako: (Donosimo članak u prijevodu)

 

RESULI: “IZDAJA”, ZAŠTO ENVER HODŽA

DADE AUTORSTVO ADEMU DEMAČI

– Saga intervencija i igra Albanskog Državnog Sigurimia i Jugoslovenske UDB-e za promjenu autorstva romana… što se ciljalo protiv Adema Demači i protiv Kaplana Resuli (= Burovića)

 

TIRANA.- Prošlo je 50 godina od prvog izdanja romana “Izdaja”, ali se i danas traži mnogo. Piše se sa nostalgijom za njega i čita se sa zadovoljstvom. Neočekivani odjek, koji je imao ovaj roman u Albaniji i u dijaspori, iznenadio je kliku na vlasti, posebno izjava preko Radio Londona poznatog književnika Tajar Zavaljani (Najveći albanski esteta,-DD) da je…Roman “Izdaja” jedino književno djelo sa umjetničkim dinjitetom, koje je objavljeno u Albaniji poslije Drugog Svijetskog Rata.

Ali nije bio samo Tajar Zavaljani koji je procijenio tako visoko ovaj roman. Pjetar Djoka, Narodni Umjetnik, potvrdi nam odmah poslije T.Zavaljani… Što je “Lahuta e Malsisë” za albansku poeziju (Glavno dijelo,- DD),  jeste i roman “Izdaja” za našu prozu, jedno remek-djelo. I ako Kaplan Resuli ne bude pisao više ništa, njegovo ime će ostati u albanskoj književnosti kao ime jednog od najvećih pisaca…Sa tim romanom on je zaslužio da mu se podigne sred Albanije jedan lapidar nad svakim drugim lapidarom…”

Dok Tomo Paljoka – književnik, pisao je: “…Ne poznajem većeg heroja slobode i demokracije kao Kaplana Resuli, dva puta pribit gvožđima, u Jugoslaviji i u Albaniji. I ovo je najbolje svjedočanstvo njegovog moralnog, intelektualnog i nacionalnog veličanstva…”

Akademija Nauka i Umjetnosti Albanskih Intelektualaca, sa sjedištem u Istambol, za ovaj roman proklamovala je književnika Kaplana Resuli Počasnim Članom te Akademije, stvar ova koja se do danas nije desila sa nijednim drugim poznatim albanskim književnikom.

U Gnjilane, rodno mjesto Abdulaha Preševo, čim su čuli za objavljivanje romana IZDAJA, digoše i postaviše poprsje sred grada heroju i martiru Abdula Preševa, glavna ličnost djela.

Autori ISTORIJE KOSOVA, oštampana na klandestin način u Turskoj godine 1991, iz duge liste kosovskih književnika, persekutiranih od UDB-e, spominju samo ime akademika Kaplana Resuli i njegov roman IZDAJA. Absolutno nikoga drugo, šta više ni Adema Demači, jer roman IZDAJA, dan danas nastavlja da se smatra kao nedostiživo djelo i bez konkurencije.

Porast odjeka Kaplana Resulia kao književnik i vrednosti njegovog romana IZDAJA, koje iz dana u dan su se povećavale, ovo djelo je zauzelo zasluženo mjesto u nacionalnoj i društvenoj memoriji.

Zato klika na vlasti ne samo što je unela Kaplana Resuli u crnoj listi predviđenih da se fizički eliminiraju, već je preduzela i mase denigriranja protiv romana i autora. U početku su trumbetirali da roman IZDAJA nije kakvo djelo sa vrednostima.

Kad vidješe da narod ne mogu prevariti, izmisliše da je Kaplan Resuli agent UDB-e, štaviše da on nije ni verodostojni autor predmetmnog djela, već jedan prikriti agent, koji se krio iza ovog imena kojim je objavljeno djelo i da se iz dana u dan očekuje njegovo hapšenje. Poslije ovoga lansirali su i laž da roman IZDAJA nije napisao on, već je to djelo ukrao Ademu Demači, koji je tada bio kažnjen u jugoslovenskom zatvoru.

Enver Hodža je čekao da Tito likvidira Adema fizički, kao što je imao u planu i on da likvidira Kaplana. Poslije ovoga planificirano je da se preštampa roman IZDAJA sa autorom Adem Demači.

Na ovaj način, ne samo što bi spasili djelo, već i posebne ideo-umjetničke vrijednosti, koje su bili počeli da ih cijene. Bili su rjesili da ga imaju u službi svojih političkih ciljeva, ali i Adema da pretstave kao komunistu: od vremena je E.Hodža, preko agenture na Kosovo, saznao da ga Adem do dana hapšenja nazivao nikako drukčije, do diktator.

Pošto je Adem izašao živ iz jugoslovenskog zatvora (Pošto su proširili glasove da je Kaplan umro u zatvor,-DD), primoran je da izjavi da je roman IZDAJA njegovo djelo i da mu je Kaplan ukrao to dijelo. Adem je bio prinuđen da da prvu izjavu za ovaj cilj, uz pomoć agenta UDB-e Fahrudina Radončića, koji mu je objavio jedan dug intervju u Zagreb, u jednoj od glavnih revija Hrvatske, a koji su odmah preštampali i kao zasebnu knjigu.

Istina je da se tu i ne spominje roman IZDAJA, ali ta deklaracija Adema protiv Kaplana Resuli bila je uvod u deklaraciju da je Kaplan i roman IZDAJA ukrao njemu. U međuvremenu se sazna da je Kaplan ne samo živ, već i da su ga pustili iz zatvora. Tada se Adem Demači povuče. Ova činjenica primora Albanski Drđžavni Sigurimi da traži po grobljima osobu kome će prišiti autorstvo romana IZDAJA.

Ova izbezumljena aventura Sigurimia na nekakav način se nastavlja i dandanas, upotrebljavajući imena i razne pseudonime, kojima su pisali razne dopise protiv profesora i izlili na njega rijeku optužbi i laži, kao što su Bahri Brisku, Nafi Čegrani, Skender Škupi, Fehmi Ajvazi, Salih Kabaši, Agim Ðakova, Sadik Elšani i drugi (Na čelo sa Ramizom Alija i Ismailom Kadare,- DD). Ova farsa se nastavlja i pošto je Akademija nauka i umjetnosti Kosova definitivno izjavila da je roman IZDAJA djelo Kaplana Resuli.

I pored svih kleveta, laži i neprekidnih falsifikata Sigurimia i UDB-e protiv akademika, prof. dr. Kaplana Resuli, istina za njega i njegovo stvaranje prodrela je i prodire u vene i kapilare čitaoca čitave nacije i šire. Sljedstveno, Kaplan Resuli, ko je bio, jeste i ostaće jedan jako traženi stvaraoc, čitan, omiljen, i cenjen u Albaniji i na sve strane albanske dijaspore.

Kako možete vidjeti i preko interneta, njegov roman IZDAJA nastavlja da se traži i čita. Iz ovog razloga, u ovoj 50-to godišnjici trebalo je da se preštampa hiljadama primjeraka, ali snage mraka našeg društva nisu mogle da dozvole ovo, jer i samo ime Kaplan Resuli, koje ih potseća na makaberske zločine, učinjene protiv njega i njegove porodice, protiv nedorasle djece, Arbena i Arbane, čini ih da pobjesne.

Najprikladniji je momenat da se prekine sa proganjanjem i persekutiranjem Kaplana Resuli, sa denigriranjem njegove ličnosti, figure i njegovog djela. Najprikladnije je vrijeme da se on i njegovo djelo vrate u krilu albanskog čitaoca, da se planira u školske programe za literaturu, i ne samo na Kosovo, već i u Albaniji. I da se štampa istinska riječ za njegovu figuru i za njegovu društveno političku aktivnost, za stvar slobode i demokracije, u Albaniji, na Balkanu, Evropi i svijetu, gdje se borio protiv stalinizam (Kao niko drugi!-DD), gdje se borio i protiv sovinizma i rasizam (Kao niko do danas na svijetu!-DD) sa samoodricanjem i iskristaliziranom nacionalnom svešću.*)

______________
*) Stampano sprva u reviji SHQIPTARJA sa inicijalima A.A.: Shqiptarja.com (print), Tirana, 22 Maj 2015.
Redaksia Online (d.a/shqiptarja.com). Prestampano na vise albanskih sajtova.

Resuli: “Tradhëtija”, pse Enveri
ia dha autorësinë Adem Demaçit

Saga e  ndërhyrjeve dhe loja e sigurimti të shteitt dhe UDB-së për ndryshimin e autorësisë së romanit… Çfarë synohej kundër Adem Demaçit dhe kundër Kallan Resulit.

 

A.A.

 

TIRANE- Kanë kaluar 50 vjet që nga botimi i parë i romanit “Tradhëtia”, por edhe sot kërkohet shumë, shkruhet me nostalgji për të dhe lexohet me endje.
Jehona e papritur që pati ky roman në Shqipëri e në diasporë e pati habitur klikën në pushtet, sidomos deklarata përmes Radio-Londrës e shkrimtarit të njohur Tajar Zavalani se “…Romani “Tradhëtia” është e vetmja vepër letrare me dinjitet artistik, që është botuar në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore…”.

Po s’qe vetëm Tajar Zavalani që e vlerësoi aq lart këtë roman. Pjetër Gjoka, Artist i Popullit, pohoi menjëherë pas T.Zavalanit: “…Ç’asht “Lahuta e Malsisë” për poezinë shqipe, asht dhe romani “Tradhëtia” për prozën tonë, një kryevepër. Edhe sikur Kapllan Resuli të mos shkruajë ma asgja, emni i tij do të mbetet në letërsinë shqiptare si nji ndër shkrimtarët ma të mëdhenj… Me atë roman ai e ka meritue  me i ngritë në mes të Shqipnisë nji lapidar mbi çdo lapidar tjetër…”.

Kurse Tomë Paloka – shkrimtar, ka shkruar: “…Nuk njoh hero më të madh të lirisë e të demokracisë si Kapllan Resuli, të gozhduar dy herë, në Jugosllavi dhe në Shqipëri. Dhe kjo është dëshmia më e mirë e madhështisë së tij morale, intelektuale dhe nacionale…”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Intelektualëve Shqiptarë, me seli në Stamboll, për këtë roman e ka shpallur shkrimtarin Kapllan Resulin Anëtar Nderi të asaj Akademie, gjë që deri më sot nuk ka ndodhur me asnjë shkrimtar tjetër të njohur shqiptar.

Në Gjilan, vendlindjen e Abdullah Preshevës, sapo u muar vesh për botimin e romanit TRADHTIJA, në i ngritën bustin mes të qytetit heroit e martirit Abdullah Presheva, personazh kryesor i veprës.

Hartuesit e HISTORISË SË KOSOVËS, të botuar në mënyrë klandestine në Turqi në vitin 1991, nga lista e gjatë e shkrimtarëve të Kosovës të persekutuar nga UDB-ja, përmendin vetëm emrin e akademikut Kapllan Resuli dhe romanin e tij TADHTIJA. Absolutisht askend tjetër, madje as Adem Demaçin, sepse romani TRADHTIJA sot e kësaj dite vazhdon të konsiderohet si veper e paarritëshme dhe pa konkurencë.

Rritja e jehonës së Kapllan Resulit si shkrimtar dhe vlerave të romanit të tij TRADHTIJA, që dita-ditës vinin duke u shtuar, kjo veper ka zënë vendin e merituar në memorjen kombëtare dhe shoqërore.

Prandaj klika në pushtet jo vetëm që e futi Kapllan Resulin në listën e zezë të të parashikuarve për t’u eliminuar fizikisht, por edhe ndërmori masa denigrimi kundër romanit dhe autorit. Në fillim u trumbetua se romani TRADHTIJA nuk ishtë ndonjë vepër me vlera.

Kur e panë se populli nuk po e gënjehej, atëhere shpifën se Kapllan Resuli ishte agjent i UDB-esë, madje se ai nuk ishte autori i veprës në fjalë, Kapllan Resuli, por një agjent i fshehur pas këtij emri qe kishte shkruar librin dhe se nga dita në ditë pritej arrestimi i tij. Pas kësaj lançuan edhe shpifjen se romanin TRADHTIJA nuk e kishte shkruar ai, por ia kishte vjedhur veprën shkrimtarit Adem Demaçi, që ishte i dënuar në burgun jugosllav.

Enver Hoxha priste që Titoja ta zhdukte Ademin fizikisht, siç kishte në plan edhe ai për ta zhdukur Kapllanin. Pas kësaj ishte planifikuar të ribotohej romani TRADHTIJA me autorësinë e Ademit.

Në këtë mënyrë, jo vetëm që do të shpëtonin veprën, por edhe vlerat ideo-artistike të veçanta të cilit kishin filluar të konsolidoheshin. Kishin vendosur që ta kishin në shërbim të qëllimeve të tyre politike atë roman, por edhe Ademin do ta paraqisnin si komunist, sepse patën luftuar qysh me kohë përmes agjenturës së tyre në Kosovë, pasi e dinin se Ademi deri ditën e arrestimit nuk e quante Enver Hoxhën ndryshe, veçse diktator.

Pasi doli i gjallë Ademi nga burgu jugosllav u detyrua të deklaronte se romani TRADHTIJA ishte vepër e tija dhe Kapllani ia kishte vjedhur. Ademi u detyrua të bënte deklaratën e parë për këtë qëllim, me ndihmën e agjentit të UDB-esë Fahrudin Radonçiq, që i botoi një intervistë të gjatë në Zagreb, në një nga revistat kryesore qe botohej në Kroaci, të cilën menjëherë ia botuan edhe si libër më vete.

Është e vërtetë se aty as që përmendet romani TRADHTIJA, por ajo deklaratë e Ademit kundër Kapllan Resulit ishte hyrja për të deklaruar se edhe romanin TRADHTIJA ia kishte vjedhur atij. Ndërkohë u muar vesh se Kapllani jo vetëm që ishte gjallë, por edhe se ishte liruar nga burgu. Atëherë Adem Demaçi u tërhoq. Ky fakt e shtyu Sigurimin e Shtetit Shqiptar të kërkonte nëpër varreza personin të cilit do t’ia mveshte autorësinë e romanit TRADHTIJA.

Kjo aventurë e çmendur e Sigurimit në një farë menyre vazhdon edhe sot e kësaj dite, duke përdorur  emra dhe pseudonime të ndryshme qe kanë shkruar artikuj të ndryshëm kundër profesorit dhe kanë hedhur lumë akuzash dhe shpifjesh kundër tij si Bahri Brisku, Nafi Çegrani, Skënder Shkupi, Fehmi Ajvazi, Salih Kabashi, Agim Gjakova, Sadik Elshani e të tjerë. Kjo farsë vazhdon edhe pasi Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës deklaroi perfundimisht se romani TRADHTIJA është vepër e Kapllan Resulit.

Me gjithë shpifjet, gënjeshtrat e falsifikimet e vazhdueshme të Sigurimit dhe të UDB-esë kundër akademikut, prof. dr. Kapllan Resuli, e vërteta për te dhe krijimtarinë e tij ka depërtuar dhe po depërton në venat dhe kapilarët e lexuesit mbarëkombëtarë dhe më gjërë. Për rrjedhojë, Kapllan Resuli, siç ka qenë, është dhe do të mbetetet një krijues shumë i kërkuar, i lexuar i dashur, dhe i çmuar në Shqipëri dhe anë e kënd diasporës shqiptare.

Siç mund të shihni edhe përmes internetit, romani i tij TRADHTIJA vazhdon të kërkohet e të lexohet, për këtë arsye në këtë 50 vjetor është dashur të ribotohet në mijera kopje, po forcat e errta të shoqërisë sonë nuk mund ta lejojnë këtë gjë, sepse dhe vetë emri i Kapllan Resulit, që u kujton krimet makabere të bëra kundër tij e familjes së tij, kundër fëmijve të mitur, Arbenit dhe Arbanës, i bën që të tërbohen.

Është momenti më i pershtatshëm që të pushohet me ndjekjet e persekutimet e Kapllan Resulit, me denigrimin e personalitetit, figurës dhe të veprës së tij. Është koha më e pershtatshme  që ai dhe vepra e tij të kthehen në gjirin e lexuesit shqiptar, të planifikohet në progamet e literaturës shkollore,e jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, dhe të publikohet fjala e vërtetë për figurën e tij dhe për aktivitetin e tij politiko-shoqërore, për çështjen e lirisë e të demokracisë, në Shqipëri, në Ballkan, Evropë e botë, ku ka luftuar stalinizmin, ku e ka luftuar edhe shovinizmin e racizmin me një vetëmohim dhe vetëdije kombëtare.*)

U SHFRYTËZUAN KËTO MATERIALE:
1-Revista “Nëntori”,Tiranë në.6/1962
2-Prof.K.Resuli:”Shembja e idhujve”,SHB”Ballkani”,Ulqin 2012.
3-Prof.K.Resuli:”Autopsia e një morali”, SHB”Ballkani”,Ulqin 1999.
4-Revista “Kuvendi”,Michigan nr 5/2003
5-Revista “Ylberi”,Gjenevë nr 2/1997
6-Revista “Ylli”,Tiranë nr 3/1965
7-Gazeta “Bota e re”,Prishtinë nr.22,dt.15.12.1990
8-Gazeta “Drita”,Tiranë nr.24.10.1994
9-Gazeta “Tirana”,Tiranë dt.07.04.199

 

Shkrimi u botua në Shqiptarja.com (print) në 22 Maj 2015
Redaksia Online
(d.a/shqiptarja.com)