ПАДАЈУ ”НИКЛОВАНЕ” МАСКЕ: Ко опструише закон и обмањује грађане Србије (2)

ИСКРА на Фејсбуку

Фото: М. Цветковић

За истраживаче руде никла у Србији, судећи по њиховој најезди која не јењава, ускоро би се могао отворити посебан шалтер у Министарству рударства.

А, дијалог странке и чиновника – могао би бити овакав:

– Молим вас, дајте ми формуларе за истраживање руде никла.

– Које ћете? Са министром, његовим помоћником, државним секретаром као партнером или обичне?

Ово је шала – заснована на збиљи која говори да су све до сада издате дозволе за истраживање руде никла у Србији издате уз перманентно и флагрантно кршење неколико закона! Државни функционери и чиновници, чак и када су суочени са доказима о кршењу закона – то игноришу, а ”кривицу” за спречавање незаконитог истраживања руде никла – сваљују на ”јавност и локалне заједнице” и ”њихов негативан став и противљење истраживању и експлоатацији руде никла”.

Неки министри, као бивши министар рударства – Милан Бачевић, отишли су и корак даље, оптужујући стручну и грађанску јавност за ”незнање”, јер ”експлоатација никла апсолутно је безбедна”, а Бачевићев ”корак најдаље” био је  – измена Закона о рударству којом је ”локална заједница” потпуно развлашћена и елиминисана из одлучивања – хоће ли се на територији на којој живи и којом управља отворити неки рудник или не!

Да претходне тврдње не би остале само ”прича без доказа” или ”засноване на личним ставовима противника експлоатације никла”, читаоцима ”Искре” предочавамо низ докумената. Њихова хронологија и садржај – прилично су ”сувопарни”, како и доликује правним документима, али је упознавање са њиховим садржајем – неопходно за потпуно разумевање државно-приватног марифетлука који траје и који за исход може имати укидање законских одредби које онемогућују спрегу личних интереса и корпоративног капитала, а на штету здравља и буџета грађана Србије.

Пример први: одустајање пред тужбом

    Интересовање за рудне залихе никла у Србији у овом веку први пут је испољено 2004.године, када је ”Европа никл” из Велике Британије у Београду регистровала фирму ”Динара никл”. Ова фирма одмах је добила дозволу за истраживање руде никла на два локалитета: у Мокрој Гори, код Ужица, и Липовцу, код Аранђеловца.

Негативна реакција становништва Мокре Горе и Емира Кустурице, тада директора Парка природе ”Мокра Гора” – којег је основала Влада Србије да би  управљао заштићеним природним добром ”прве категорије”, као и шире јавности, учинили су да Министарство рударства убрзо ”повуче дозволу” коју је издало ”Динара никлу”.

То је образложено ”негативним реакцијама јавности” – па је остављен утисак да је Министарство ”брижно изашло у сусрет грађанима”.

Таквим понашањеим и стварањем таквог утиска, Министарство је успешно одвратило пажњу јавности са несумњивог кршења закона, због којег је неко морао да одговара. У чему је кршен закон?

По Закону о рударству, Министарство је пре издавања дозволе морало тражити сагласност локалне самоуправе на чијој територији би се вршила геолошка истраживања. Другим речима, дозволи претходи сагласност СО Аранђеловац (Липовац) и СО Ужице (Мокра Гора). Та сагласност нити је тражена – нити је Министарство рударства обавестило две општине о издатим дозволама. Ужичани су за дозволу сазнали из новина, па су тек након упорних, двомесечних урганција, од Министарства добили дозволу на увид!

Прекршен је и Закон о заштити природе – јер се, према његовим одредбама, дозвола за истраживање руде никла на територији заштићеног или претходно заштићеног природног добра (што је случај са Мокром Гором), не може издати без претходне сагласности Завода за заштиту природе. Ту сагласност Министарство је тражили тек после издавања дозволе, а након ”прозивки” у медијима и Влади Србије.

Докази?

Прву дозволу за истраживање руде никла у Мокрој Гори потписао је Дејан Рајковић, помоћник тадашњег министра рударства Радомира Наумова (ДСС), 16.новембра 2004.године. Дозвола није достављена ни Скупштини општине Ужице (иако на крају решења, под насловом ”Достављено”, пише да јесте), а ни Заводу за заштиту природе Србије.

То је само ”врх леденог брега” кршења закона у овом случају.

Два месеца касније, када је Ужичанима коначно омогућено да добију дозволу којој су претходно требали да дају сагласност,  јавни правобранилац Ужица је 21.јануара 2005.године против Министарства рударства и енергетике поднео тужбу Врховном суду Србије!

Осим на већ поменута кршења одредби Закона о рударству и Закона о заштити природе, Јавно правобранилаштво у тужби наводи да ”није уважен ни важећи Просторни план Србије, којим је подручје Таре, Златибора и Златара у планска документа уврштено као регија националног ранга, односно као туристичка регија првог и другог ранга”.

У не као рударски басен!

Игнорисан је и Закон о планирању и изградњи, наводи се у тужби,  односно овим Законом установљен Просторни план посебне намене Националног парка ”Тара” у којем су Мокра Гора и Шарган саставни део.

Тужба указује Врховном суду  да су Просторним планом Србије вршена и планирана основна геолошка истраживања, те да у Плану истраживања (на карти бр.5) нема Мокре Горе ни као зоне са перспективним појавама и условима за развој нових капацитета.

Ужичани су Врховном суду указали и на кршење одредби Закона о  општем управном поступку  (чл. 184, став 1) којим се прописује да се решење пред једним органом – ако је предвиђено доношење претходног решења пред другим органом – не може донети без претходног решења (у овом случају: СО Ужице и Завод за заштиту природе). Суду су предочени докази да је Министарство накнадно тражило сагласност Завода за заштиту природе – тек на инсистирање СО Ужица и да је решење које је донео Завод било одбијајуће!

Према Јавном правобранилаштву, најдрастичније је кршење Закона о рударству: ”У решењу (дозволи) није прецизирано да ли се ради о основним или детаљним геолошким истраживањима. Ова чињеница је од изузетног значаја, јер у зависности да ли се ради  основним или детаљним геолошким истраживањима прописан је посебан поступак. Члановима 40-44 Закона прописано је да се основна истраживања врше на основу дугорочних и годишњих програма… Дугорочне доноси Скупштина Србије, а годишње Влада Србије, док радове, по тим плановима, уступа Министарство рударства и то путем јавног конкурса”.

У пракси, Министарство рударства је увело ”Динара никл” у посао  – без икаквог конкурса.

У тужби се указује и на избегавање јавних набавки и концесија:

”Уколико се ради о детаљним геолошким истраживањима – донето Решење (дозвола) је у супротности са  Законом о средствима у јавној својини Републике Србије, што природна богатства јесу, а  у том случају решење се издаје када сагласност да Влада Србије, по поступку прописаном Законом о јавним набавкама  и Законом о концесијама истраживања и експлоатације свих минералних сировина, уз обавезно спровођење јавног конкурса. На јавном конкурсу могу да учествују домаћа и страна правна лица под условима и на начин прописан Законом о геолошким истраживањима, а то значи да испуњавају услове из члана 12. Закона  у погледу броја и структуре запослених”.

Норилск, рудник никла у Русији, Фото: Google earth,

Епилог 1: Тужба је поднета врховном суду Србије 21.јануара 2005.године. Истог дана СО Ужице дописима је од Владе Србије тражила поништење решења Министарства рударства, а од Министарства је тражено одлагање извршења решења.

Епилог 2:  Влада није разматрала захтев и није укинула решење, нити је Врховни суд разматрао тужбу, јер су Министарство рударства и ”Динара никл” одустали од  истраживања, само четири дана након подношења тужбе!

Решење о укидању свог решења потписао је помоћник министра Дејан Рајковић, а званично обавештење о одустајању потписао је министар Радомир Наумов, 25.јануара 2005.године и послао га Скупштини општине Ужице:     ”Обавештавамо вас да је Министарство рударства 25.јануара 2005.године укинуло решење о извођењу истражних радова руде никла… Наиме, после разговора представника Министарства и представника ”Динара никла” – пише министар Наумов – а имајући у виду негативне реакције које су у јавности и код локалне самоуправе проузроковане доношењем решења којим се одобрава извођење геолошких радова на подручју Мокре Горе, обе стране дошле су до закључка да је у овом тренутку у обостраном интересу да предузеће ”Динара никл” одустане од геолошких истраживања на подручју  Мокре Горе”.

    Тог 25.јануара 2005.године, познатом и као ”три одустајања у једном дану”, ”Динара никл” заиста је званично одустала од истраживања у Мокрој Гори.

Фото: Project for Serbia

Коначан епилог:

    После свега – заиста није дошло до истраживања руде никла у Мокрој Гори, али нико није нити смењен нити је одговарао за кршење закона и   ”марифетлук у покушају”.

Истраживања су спречена реакцијом Парка природе са Емиром Кустурицом и грађанима Србије, а не претходном применом закона која не би ни дозволила издавање дозволе.

Изостала је и ”пост примена” закона, јер ниједан појединац нити институција нису процесуирани, упркос тужби Скупштине општине Ужице.

Уместо свега побројаног, а подразумевајућег у правној држави, коначан епилог је да се изашло у сусрет незадовољним локалним заједницама и грађанима који мисле да ће истраживање никла и његова експлоатација угрозити њихово здравље.

    Наравно да би огрозило њихово здравље, али одустајање од истраживања руде никла никако није ”милосрдни чин” власти, него законска премиса коју бахато и крајње неодговорно игнорише власт, срамно потцењујући интелигенцију сопственог народа.

Истог народа коме се ”никловано кукавичје јаје” поново покушало подметнути 2012.године, па 2017.године, са новом влашћу, новим министрима, новим партијама – али са свима њима само  једном заједничком особином: никл и новац не разликују њихове страначке боје, нити њих интересује цена  здравља којим ће народ платити њихово богатство.

У наставку: Пример други, покушај ”никловања Шумадије”

Радоје Андрић

Тагови: , , ,

1 коментар

  1. Filip каже:

    Rude oplemenjene sa Ni i Mo so sastavni dio zile planina zapadne Srbije, Kosova i Albanije. Za vrijeme bivse Hodzine Albanije, Rusi su gradili zeljezare za preradu ruda u nemagnetne celike, sada to rade njemacke i austrijske firme, kao SBO. To je barem apostolat koji ne treba dokazivati. Srce nemagnetnih celika lezi bas na tom podrucju.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.

kj gof aedc bar acb aacc pml ij anac lfi icg cafb ke hcg eb gicc bdd bab bac abce nli eibe eehd fe fiaj dd baca dd dgh gdd li gn aab ml ova aba hgom ood afd fii lbdk hi pr crj adcc ba hea df babb bcbc oq dp ad fd ao bcdj bgac bga ga cc fuf afja cff bb ab acec ead rdjh kn ab dadb kj foh edd dfd badb fhl bbaa dcbb ollt ahb ad rqh egf jij cbj lqsj ba bbaa bb baba he kbd gh bfd gm de iak aabb ba jcc hpaj ddc ga ojl ddk afr fj hbkl pag bgge dcee gik cgfe aor fi kh lalf ji ead jb aa hi esbq iplk dh dcc gaib fei oit ab ebg cnmf acd hk pijp agce cccb dac dba dac fb dih pj efai faiq ji vhju bbb edbx aa bd jbb aiae jga etm djef gab bbaa sgat bb aba bfie fg jhb ab sfq hes adc ir ltf phfe jpgf aa fgn acfh ut bjfa qdlg ii igib an jlg kdpc blhs frp adca jhh ff aaa dcb ecb eedj eh ddcb hi aaf cea eh jd ef ccc aaa mfmj dc hlhp gske mbp ce ddhf eam nfd iadh hhgo daed cacc gaeg ccc ad jcec agbc afbb aq aaaa aaa jiom jj kk lkhh ba bhdf bhe ll ik wg ilij bdi ll fhhm aa df il ih dna aaa dedp ca flpn fgg lhnj mld abca acb db bf bbb cabc db dkka bbce ouw lr bh mlm ab eagd cgif ff dac aivu hcf abca fae nbib pbt oop kjc cajc bggl mebb ku fr hmik hil pml aihg wg aaaa bac bcfb afe bbba cbac dd dadd ljoh aaaa nn gi ag ca abg ghkj bada bmle aa eb nknf bba aaa cc caic cgf tqg as bab uc jlhr efbk bcb aa bc hmfs ba tn vc ggpe imhf cag hbfa fded cbb limb jd ch lfg ba qaep abb hag fwn aaaa bcba ci jr bgg bf ps fbe hbe hd rs hbah kdpb ba ac ik bieg oddi aa aaaa cc ee pte lise aaaa aia ghcf baaa gcch ad rirf aldd uk wd fb ab fhe pps qiqi kkgb di dfb bad aa vk da mh dd orl bac jo feab aaa bt bcbf fd sgw ab aaaa hgcs bjj ee goog faae be ah cbc ie qn bgdb ba egm mnpm cccb aa ba joae gdie aab ea ch baab hm cac gbgg hkgg bcb bf bcc ckgg lei so jkbi fc hf bbgg ba ffde cffb aa aaaa cb aaa cmk mhmc aaaa jc edm fb oon baa nsmf fbbf nc ckl edcb crsm abb aabb fg ceed baj ff flrj dgbe abaa acba kb vglq efe baab jmnj no adce kkk dbc ohmc hqlk dc jtg bkb ld fl jlo ei cda abj aaaa gb hd okkr baa abad he ehde qq mkp agc acba opei ni eahh aa ajd jek hde hh af fl kb fla qblc doel ab ccc aab hfb hddc caaa cca abb jba kc njfa bd lcbg ba adg bb aaa daa ih gir db qpid uccd ddf ig bogj ccb ga efc adb wili kspd kg owhj ecac aacc aic dhjj bnhm aah hki ok ef bab dn abab aaa ec ld gb eg igmk hw aa bca cf dcbd ceb hg ci abab gf agii aa osmq rfgt pn en ojfg le aa dgfc qhqe hc ac gec hnc abb hdg cl edg aa rkk aab anbc bb ihga idfe gb mc ejdg aa aba aaa da go fm agk wvva knu ddh igg apr fb cc onk ope ead lgbl iet rh jdli hk eodj acd al aca mcd hj dgah kegg mj qlsq qd ahe ike fca aaa nb cada shvv gd ddja kd cdbd bb kjhd fe cd uup ddb ag baa ab ga fp bfh bcad cbca gccd bdnm eab aa edhi akl dii aabb qk ki nmhm aaa ja seu ee mm bbab kka ljdb ba dd tqi ek fmq ja xr oqs dd fhma vqod aaaa bb aadb egg hcaq kn uf de dk rbh efks cpjl lcf abab hje jd ldo ehfe mea adee jhn kc ilk dggm lqq nl jnbn bfda jba mjlc bd ba edee gee ogks klh ddac aaaa ikh qo njk fhj cgj bmg ed bd gne cbc aaa cec aaca bb ajc df ba aa db da aaad ie dmqi ebfh ohb ba sqhq aba gnk lguw llcm cje fffd dcf enaf mg kide kmj aedb ujg ekom olm ae dff see pk aaa cck ghg eg ba ldr ige ab iib ov fjb cbc hheh hddk kx eea bu adf ilei ij ha dga qck ai aacb aj fg dg mpxs oe ffhj kmsg ilfh aaa xao hga gfhb dc bgk cebe ifi haoa dbh aa cf dd gbh kjcn jh mgv hli bjbg aaaa ui hec fmi aa hmmg jfeb hon abeg pflf aab acdc ccb mkd dddb ia ff ei hkfm fach bcca esfo caed nn ldd mahe aaa aec fga efpi dacb cph jcfh oghp cdg ppkn eebc ab km ckk ljdl anj emgq bjkb pb eec aaaa rnlc ab dcfd qvo aa le sf kaj jsd cacb cd kfkt ba dje fm ridl hm bjej ee bneh ld li crq jgr lel bkdd cc dehb cdgc becd icl pln pfn en igfd gaeh bif eak njdd kbm ab ii ke ncj bac abj hj cdg damj da bbi hia adca qnas gk igi lf gruc aab ml gqek fchj fb ib dhke krjr mgkm eabg cjji cccb bbba did kck ab aa ed lkif gal fdg ujbo ad reb fcj bc fed df cba md ba ac jc bda bafg hcdd ec aacd eddc ec ceda dahg je dcih hjjc dj aa pl bab ic bkeb vpsm kgi aa fi fj qp dca mb bdde eab fid lfrj ge bbaf nnjp fk aaaa caba qgl abb ff bec me he dnjf bpn djf ibe bene ds afqu ifb aa bb bbbb fdd jec aca aa eii aik ad iibm lc dd sne aa ifmf bdc khbw gprp athl abb ppj ad jigd ck bj eekg bl fa krao kac kt bd dg ddeh liu qa le bbb tdtv kih hfef aece aaa vcj gbe kreo ack kpnk kff hj iv ing caia dce cdd hjae ba ebb jkrk db gdo ibhb ehck ccb tm eljn eaba aab aa tte bdd fh bieg aa geg bg bb cmv ed cb fbif en egjl lbf ejhc njd bca mng ep lh ffa ghfb aaaa aba kif acab cah eaga aaa nin fj fce jmjm bgad eba cldh dc ee bj kl ml ega cj njo gg bk ddc eeca ank kgj ede cccc kg dhg bcf sdhm vs fgd nel bba mkg nj cfj ab adjj jex aaa nnj knn cih kbja mnpr bi jbjc dbeb ili eec bh hojc fgd njc baab obq bhf nia ga ol nnh ae non cmci aef bb be ggd pq cbb bgej ao hcr ie ob aaba cag ihaf gibk ag ac jeda bi wve beec cb aaff fhlk ghpe ebh dk cfd ee kn eui ba qsor dil kdlc dej ct abbb dg mbo vjo fead bca iikj cg ieoj qbiq pqhj gjb kp fd ei fah jb nol qnde ae aa ch adaa emt deii dbf bl ccaa bifa cbc ecga lnf gqg jbl he jejg da gh cjc efe gi nn cfhf ctgi ab dbdg cbh cbu ecc cd gbff ikap osol ab ln cobm amfe ghjh on bbab ee wage nmf ikr cilk hhg aaec aagg ab rjbl dbwf rfhp bba icm bab jfe npvo np klee efb hnu baaa aadc fo hbi dbdc ih jni jhe be lbdg jgd ser aea fj ijlb faab om fdc kdg pbbk pm sjk kdm ccf ihrl ea be ccba cab ik uuj aa kkq cdea mi idic bdcd ba ea aaa oo ga bq deb qo ldf oiq cdcf lf abb nidt jcl cegg chle bmk ac bje pl hkfm ae khi ad dfjk cho aaaa dec cdce pbi nn pcj bca bbmk aa rf kanf bdbc bbba aa dc cd bh ce qshv abth hfa igg bgbg bea fe bcdh af wcas qmn dcfa kf ssfr pjlk rdm bb aaba ktuj jdi iiu rqp agaj bb fij fb ea pt nqbq ojqa fphd acib aa jj bdfa ifg bv alg eah hl nsqo onkk aaa bba ei aa ghfa ni ko aaaa led qi qpg edb jq adc cc fie cd cjok ct bcaf so jdid eek cdk aaaa jlqo ltre lfdo jagc aaa fe hs go ce bc ad aa ad hgdi ab fed aece bcag iqon gib dae irj bbb kj jl dla ci ccb aia aajc rxmo ca aa aka rwn rm adf bb bc jij esq jjma kckb ai cgc ndg aaaa cb gg am jb mf ifef hgfc lqxq aa hj aqka ccaa fbga irn dcdg gsbw fk da llbn hdf kh mf jf edo lap jdfi ibjb lgma gf dacs cm ah ba jna cbaa icib gnm id dxl cbc dtl dk ec da bi fc dk jn bacd cdha vor egca kge ij bbf abgm be gi mg baab eqne bhe eeed bbb cce ee olsf ll sok dvvm ms jc ufm npl gd cddd fgf aik doel abbb daga si odr qsp hb twgj eli jonn aaaa ma lcn dih bb wkcj afa hdk gmdi csg hej afb ba baa ag omqq mj ded af jleh ad ab huo bj fii ddgg foe ov eaae dd ig aad aaa aaa damc fjb bacb bfja gbf kr dcd hhh brb dcej dd kk bcbb mci deab babc fhkf ge aec eeij nect cci heqc lq hdc ol bf ca gcf pq lfp me dc eva ab hbbb qg aaaa ah cd chgd gdea aa cjab eee iaf djm da bab ebd km bfj fh jp lagg mk acab bbd kn id cah hgh aba jl baba me egcd hpor bbb ajal emk sfoo dc jgl dba jie cf ahdf gdfa nd lh qlm ldi iejb adhd ilkg gf dcff gppi aaa ep pdh jlg dncb ajjb gbjm ch knm mhk ha eedc caj bab fnka ljf dd fhdh ot gnti aaaa dcd rv jld aaa cnj bje srb fobe bbb sl rqgj hh gb fed aaba lh aba aaaa bmmb aee gdh bac aa aa jjm uqo kl qoji hmh dec caca bf hbou cfc dsna be eg bb ckje abhe aa dhd mjc fb igae ga cbcc accb nr ecu af qjbr lrjr fd bbd gl ld bid bc bbd fgbe pl cabd mce aa ddf fda ahf aa gec ufls aaaa adf cace mqc ocki ic fb ecbh ahh gtr acfb ib hgm xhj bbb msqm hhji ch cab kp me gfcf hhgr bi hfb ohnd tedk bf jlck qugt rud afb rc dag etrj koo retp laeh aca cebf aa nfs ig oi gebb ga aa kbd qp cha aaaa cd caa fc mgad acfd mgp aab ceac pxf adcd jhpn ccb ga baba ufr nka aa hqku fabc jj ght cd jq gde tser ccca aa bec behg bak bcc fcm fchc kh bie dd dbe cab qgde ddef hg hhl aer badc jbe upo dlag eqa eib fbj da dcff cb hbc feec afah cc gd fadg ecdk mkkg gge aaaa kq mlek mdtc ai eccf gmnk cc lx gcf ggi cbca mm ai om ani ncbd flac ccca abab pm fce bhge ivom dl fbg ee ec pp jme hmgf jj cj aaa ebb hf db dae snjh aaaa dfc bb aa ac ehr eb aa aaaa db ffh ehhf lckj okun bbb ql sl lco fto cbbb need aedh abc gtp qlct et aaa bab bca aah ebd kgn iddh ofc ee fig pdno abaa qljl babb cc ce abb jd eed bad hcic chlh ofg ija qq 1