АКАДЕМИК КАПЛАН БУРОВИЋ: Андрић је заслужио Нобелову награду без наводника (шовинистичке инсинуације албанског књижевника и академика Д. С. Шутерићи)

ИСКРА на Фејсбуку

Kaplan BurovicU albanskom listu SHEKULLI, Tirana, 19. juli 1999, albanski kniževnik i akademik Dimitar S. Šuterići (Dhimitër Simon Shuteriqi), poreklom Vlah, koji nam se busa u prsa da je veći Albanac od čistokrvnog Albanca, objavio je članak « Një takim me Ivo Andriçin » (Jedan susret sa Ivo Andrićem), gde doslovno kaže da “Ivo Andrić je “zaslužio” Nobelovu nagradu, ali isto tako i suđenje u Hagu !”

Kažem D.S.Šuterići-u i svima koji misle kao on, da je Ivo Andrić zaslužio Nobelovu nagradu bez navodnika. Njegovi romani NA DRINI ĆUPRIJA i TAVNIČKA HRONIKA su dva kapitalna dela, isto tako bez navodnika, a ne kako ih to piše i procenjuje albanski superklug D.S.Šuterići, koji ih dan-danas nije pročitao ni u prevodu na albanski jezik, kamoli u originalu. Ali ovo, njegovu savest od kameleona i profesionalnig intriganta, ne sprečava da pravi insinuacije i protiv dela ovenčanih sa Nobelovom nagradom, posebno kad je ovenčani jedan Sloven, i posebno kad je i Jugosloven, Srbin.

Kažen Jugosloven, pa i Srbin, a ne SERB, kako to piše ovu reč filolog D.S.Šuterići na albanskom jeziku, preko svega i pretendirajući: “Serbi nam kažu “shiftar-Šiftar”” !

Ne kažu Srbi Albancima shiftar, već feudo-buržuazija srpska! I ovaj oblik albanske reči shqiptar su izveli iz albanskog oblika shiptar, kako nazivaju sebe Albanci Srbije dan-danas. I ova reč, koja za “komunistu” D.S.Šuterići je navodno uvredljiva, kažemo mu da nije uvredljivija od oblika SERB reči SRB, koja na albaskom jeziku treba da se piše sërb, utoliko više što i najbezobrazniji srpski feudo-buržuj nije izveo reč Šiftar sa etimologijom od reči servum – “sluga”, kako je to učinio sa apelativom SRBIN albanski “komunista” i “etimolog” Ismail Kadare. Pa i albanski akademik, prof.dr Skender Škupi (S.Shkupi) !

O etimologiji, semantici i politici apelativa ŠIFTAR vidite moju opširnu studiju, objavljenu u mom delu ETIMOLOŠKE STUDIJE, Ulcinj 2014, str. 154.

Ali – kako rekosmo – umesto što se bavi sa poreklom Iva Andrića, koji – i kao Srbin – brat je i katoličkim Hrvatima i muslimaskim Bosancima, pa – kao Nobelovac – brat je i sa crncima Afrike i crvenokožcima Amerike, D.S.Šuterići bi učinio bolje da se zauzme svojim poreklom, koji – kao Vlah – sa međunarodnim spičevima i intrigama ne može biti brat Albanaca. Albanci možda ne znaju, ali ako budu pročitali njihov list KOMBI, od dana 10. decembra 1998, str. 4, videće pravo lice ovog D.S.Šuterići-a, koji tamo piše da je čitava jedna pokrajina Južne Albanije  “vlaška teritorija”.

Što se tiče onoga da se Ivo Andrić treba suditi ništa manje već u Hagu, pitamo ga – zašto? Jer je Ivo Andrić – prema D.S.Šuterići-u – navodno bio “zakleti neprijatelj albanskog naroda”?! Gde se oslanja za ovo superklug, albanski profesor i akademik D.S.Šuterići? Da se možda ne oslanja na saglasnos Iva Andrića da se skine zalogaj hljeba od usta jugoslovenskog naroda (koji je i sam bio u oskudici !), i da se pošalje albanskom narodu, koji je posle DSR umirao od gladi?! Ili u njegovu saglasnost da se albanskoj dijaspori u Jugoslaviji (u suprotnosti sa međunarodnim zakonom o dijasporama !) dozvoli da uči i obrazuje na maternjem jeziku, što dan-danas D.S.Šuterići sa svojim albanskim kolegama ne dozvoljava jugosllovenskoj nacionalnoj manjini?! Manjini! Ne dijaspori !

On kaže da je ovo navodno “naučio kasno, sada, kad je pisala štampa Kosova”. Kosova, ili Albanaca Kosova?! Štampa Kosova je i list JEDINSTVO! Ili on, kao “zakleti prijatelj srpskog naroda”, ne smatra list JEDINSTVO za štampu Kosova, kao što ni Srbe ne smatra stanovnicima Kosova ?!

Ako ne zna, kažem D.S.Šuterići-u da je njegov Kosovac, akademik, prof. dr Redžep Ćose (Rexhep Qose), učinio poziv i preko medija albanskim Kosovcima i Albancima celog sveta, da lažu što više protiv Jugoslovena uopšte, a protiv Srba posebno. I kad ovo čini jedan profesor i doktor nauka, jedan akademik, koji je preko svega bio i član Saveza komunista Jugoslavije (Plakao je kad su ga izbacili !), može se zamisliti što su učinili i što čine ostali Albanci Kosova i čitavog sveta, naročito oni koji su imali D.S.Šuterići-a za “inžinjera” njihovih duša. Ili ne kaže ovo i albanski književnik Teodor Keko ?!

I pored ovoga, mi ga ne sprečavamo, već upućujemo i poziv ovom albanskom književniku, profesoru i akademiku, da nam prvo dokumentira “zakleto neprijateljstvo” Iva Andrića prema albanskom narodu, i posle toga nek ga nazove i neprijateljom. Ali, pre nego što to učini, neka se otrese od svog slepog neprijateljstva prema jugoslovenskim narodima, posebno prema srpskom narodu, jer samo oni, koji ne gaje mržnju prema drugim narodima, imaju pravo da optužuju druge za tu vrstu mržnje. Članak u diskusiji D.S.Šuteruići-a govori nam jasno za njegovu mržnju prema narodima današnje Jugoslavije i bivše Jugoslavije. Ako taj članak nekome nije dovoljan, može čitati i njegov “roman” SYTË E SIMONIDËS (OČI SIMONIDE), štampan u Tirani 1998. i komentiran od revije YLBERI Br. 8, Ženeva 1998, str. 30-31, gde sa recenzijom “Sy që nxjerrin sy” (Oči koje vade oči) učinili smo jedno zasluženo demaskiranje tom “romanu” i njegovom autoru.1)

Da biste se ubedili da D.S.Šuterići nastavlja da je, onako kao što je to bio oduvek, neprijatelj Slovena uopšte, a Balkana naročito (ne manje i neprijatelj Grka, pa i Vlaha !) dovoljno je da pročitate sa pažnjom i samo članak u diskusiji. Od početka do kraja on je ispunjen sa insinuacijama antislovenskim, antigrčkim i antivlaškim. Ili da bi se opisao njegov susret sa Ivom Andićem (koji je moguće i plod njegove imaginacije, koju – prisustvo njegove imaginacije – priznaje i sam prema Srbima uopšte, kamoli prema jednoj ličnosti kakav je bio Ivo Andrić, čiju je slavu poželjeo i zavideo !), treba da se istakne da je duž njegovog putovanja od Tirane do Beograda konstatirao:

“U Strugi se čuje naročito albanski jezik. Table na albanskom jeziku dućana, postavljene u vreme fašističke italijanske vladavine (Pažnja: Ne kaže okupacije, jer je i sam pozdravio ulazak tih fašista u Albaniju!-KB) behu zamenili u najvećem delu sa tabelama u  ć i r i l i c i. Ohrid…u jednom pazaru…kao onaj Bezistana u Elbasanu. I u tom pazaru se govorilo mnogo na albanskom jeziku.

Posle Resne, grad nastanjen poglavito od Albanaca i Turaka…Manastir (Nekada, kad se busao u prsa za marksizam-lenjinizam, ovaj grad Makedonije nazivao je Bitolj, onako kako ga nazivaju i sami Makedonci!- KB).

…Moša Pijade, bio je i slikar. On je onaj Pijade sa kime, posle godinu dana, na Konferenciji Mira u Parizu, grčki presednik vlade vremena, ne sećam se njegovog imena, razgovarao je o podeli Albanije među našim susedima Juga i onih Severa. Zna se da se Moša (pretstavnik Jugoslavije,- KB) suprotstavio. Bezdrugo, “bili smo drugovi i braća, Jugosloveni i Albanci”. Istina je da Tito, umesto da dozvoli Kosovu da odluči samo za svoju sudbinu, beše inscenirao planove da učini Albaniju “sedmom republikom” Jugoslavije. Ovako je nameravao da uveliča Jugoslaviju kraljeva “rešavajući” i albansko pitanje !”

Kako vidite, u jednom književnom članku, za književne i umetničke probleme, on ubacuje njegovu nacionalističku veliko-albansku politiku, izmišljajući i intrigirajući, falsifikujući istinu, jer Josip Broz Tito nije nastojao da učini Albaniju “sedmom republikom” Jugoslavije, već osmom ili devetom republikom Balkanske Federacije. Sedmo mesto se govorilo da će zauzeti Bugarska i, kada su to sazali Enver Hodža sa D.S.Šuterići-em, kriknuli su nezadovoljni: “Kako je moguće da se Bugarska uključi u Federaciji pre Albanije ?!”

Ili ne?! Vidite delo TITISTËT (TITOISTI) Envera Hodže !

Znači, reč je bila za Balkansku Fedraciju, a ne za Jugoslovensku Federaciju, kako su izmišljalji Enver Hodža sa njegovom bandom, gde je činio i nastavlja da čini udeo i D.S.Šuterići, koji, kako vidite, sa ubuđalim lažima Envera Hodže nastavlja da kljuka, hrani i indoktrinira Albance dan-danas.

Još jedna stvar: Balkansku Federaciju nije izmislio Josip Broz Tito, već najbolji sinovi Balkana, jedno 200 godina pre njega, i bore se za nju dan-danas najboli sinovi Balkana, među njima i Albanci.

A u Albaniji, gospodine Šuterići, zar nema oblasti i nastanjena mesta gde se govori srpski jezik, makedonski, grčki, vlaški, pa i u većini?! A table na stranim jezicima jeste li sačuvali u Albaniji? SRPSKO PRAVOSLAVNO GROBLJE, u Skadar, možete li nam reći gde se aktuelno malazi? Zar niste vi oni koju su postavili buldožer ovim srpskim grobovima?! Zar niste vi oni što, pre njihovog satiranja, ponizili ste ih (U stvari ponizili ste sebe !) lomeći im slovo G i preobaćajući ih ovako u SRPSKO PRAVOSLAVNO ROBLJE?! Sinjifikativno, sasvim sinjifikativno! Vi i vaša sorta, gospodine Šuterići, kroz vekove ste nastojali da u robove, u raju pretvorite pravoslavne Srbe, dok ste muslimane srpske, makedonske, crnogorske, grčke i vlaške nacionalne pripadnosti, albanizirali nasilno. Ili ste dozvolili zonama Albanije, nastanjene u većini sa nealbanskim življem, da same odluče o svojoj sudbini?! Ili ste priznali Grcima autonomiju Vorio Epira?! Ili ste priznali Vlašku Republiku Korča?! Ili ste dozvolili srpskoj nacionalnoj manjini bilo i jedan bukvar na njenom maternjem jeziku?! Ili im dozvoljavate danas to?! Danas – pošto visoke institucije i fakulteti, pa i univesitet (!) na albanskom jeziku, u Srbiji i u Makedoniji, proslavili su 20 i 30-to godišnjicu inaugurisanja i izveli albanskih kadrova sa visokim obrazovanjem više od vašeg Univesiteta “Enver Hodža” u Tirani !

Putem od Tirane u Beograd evocirali ste svašta albansko. A ulazeći u Beograd, na Vračar, kako se ne setiste Sinan-paše silnog (za koga pretendirate da je bio Albanac !), kako se ne setiste da je rušio srpske crkve po Kosmetu i na njihovim temelima gradio džamije tursko-muslimanske?! U najmanju ruku kako se ne setiste da je upravo tu, na Vračaru, spalio na lomači mošti Svetoga Save, glavnog sveca srpskog naroda?! Izgleda da vas je Enver Hodža osunetio.

Prolazeći kroz Kosovo, zar niste videli uškopljene Srbe od vašeg Sefe Ćazinog2) i srpske devojke sa albanskom kopiladi u naručje?! Niste slušali za potražnju Fadila Hodže, da Albanci Kosmeta treba da izduše svoja muda sa srpskim devojkama, jer albanske devojke ne tolerišu to?! Niste slušali vašu pesnikinju Šane Mudaj (Shane) kako, kad se u julu vratila sa posete Kosovu, pričala je po kafanama Tirane sa gordošću i ponosom kako Albanci Kosmeta fizički tamane Srbe noću, dok danju urliču na sva usta protiv navodnog tamanjenja Albanaca od Srba.

Optužujete Iva Andrića da je “bio umetnik genocida! Hipokrita i neveran kao najgori od Srba”, bez da nas suočite svedočanstvima o tome. Pa i da nas – recimo – suočite, da možda njegovo držanje prema Albancima učini vas umetnikom genocida, većim hipokritom i većim nevernikom od najgoreg Albanca?!

Istina je da je Ivo Andrić bio poslednji diplomatski petstavnik Jugoslavije u Nemačkoj Hitlera, kao što je po službenoj dužnosti i naređenju jugoslovenskih vlasti mogao da bude i kod Stalina, pa i kod vašeg Envera Hodže, ali je činjenica i ovo: on ni Hitleru, ni Stalinu, pa ni kralju Karađorđeviću i ni Titu, nije pevao himne. To ste učinili vi sa vašim Kadareon! Ili niste lično vi pevali slavospeve kralju Albanije, pa Musolinu Italije i, na kraju, i Enveru Hodži?! Svima koji su vladali Albanijom. I sam Satana da je sišao sa neba i vladao Albanijom, vi biste i njemu pevali slavospeve. Do vas Albanija nije poznavala većeg gmizavca. Vi ste…vi ste i gaće skidali pred vašim Enverom. O tome cvrkuću i ptice na grane.

Gde ste bili gospodine Šuterići, kad je Ivo Andrić bio ambasador? Uzalud ste pevali himne vašem kalju Zogu! Ni najobičnijim službenikom koje ambasade nije vas imenovao, jer – iako ste se busali u psa više od svih za albanizam (Kako to činite i sada !) – u listi prezrenih čobana3)vas je imao !

Pri kraju njegove anti-andrićke paskvile D.S.Šuterići kaže: “Pisao sam nekoliko puta, da je brzi književni uspon i uopšte kulture Kosova u godinama ’60-’70, kad su tamošnji Albanci dobili neke autonomne slobode, bio jedan stvarni albanski Preporod…i eto, kad videše ovo, Srbi, imaginiram ja (Sic!), zaprepastiše se i promisliše se kako da ubrzaju sanjani genocid protiv Albanaca Jugoslavije”.

Ima li mugućnosti da nam kaže gde je to tako pisao? Mi znamo da ste vi proganjali i persekutirali Albance Kosmeta, koje ste imali u Albaniji, da ste ih bacili po zatvorima i koncentracionim logorima interniranja da tamo trunu. Pa i onoga, koji je sačinio Program i Statut Kosovske Republike! Ali ne i da ste pisali u njihovoj podršci! Vi ste bili ne samo špijun Sigurimi-a, već i provokator, pa i policiski obrađivač! Ili niste provocirali (Po naređenju i instrukcijama Sigurimia!) književnika Kaplana Resuli sa potražnjom da više ne piše o Kosmetu?! Ili niste provocirali Selima Kelmendi i Murteza Bajraktari-a?! Ili ih svu trojicu niste uhapsili?! Ili ih niste i ubili?! Bezobrazni ližisahanu, ako ste se omatufili i ne sećate se više vaših zločina, pljunućemo vam ih u lice, onako kako vam ih je pljunuo pokojni Skender Luarasi, španski borac internacionalnih brigada !

Dobro je što priznajete da su Albancima u Srbiji dali i priznali status autonomije i, u okvirima Socijalističke Republike Srbije, u godinama ’60-’70 imali su jedan snažan uspon književnosti i uopšte kulture (pa i ekonomije !), što vi sa pravom nazivate stvarni Preporod tamošnjih Albanaca.

Imate li mogućnosti da nam kažete koja je nacionalna manjina Albanije imala do danas jednu takvu autonomiju, koja je doživela jedan takav nacionalni preporod?! Jugoslovenskoj nacionalnoj manjini (Srbima, Crnogorcima i Makedoncima), pa i bosanskoj dijaspori, zabranili ste im i da govore kod svoje kuće, na svom ognjištu, njihovim maternjim jezikom, albanizirajući im i prezimena, pa i zabranjujući im i zakonom da stave svojoj deci ma kakvo drugo ime, do samo ona albanska i ilirska.

Pre Srba, imaginiranih od vas (!), od kulturnog i ekonomskog skoka Albanaca Kosmeta, zaprepastili ste se sami vi, vlastodržci Albanije, robovlasnici Albanije, i posebno hrišćani Albanije. Ili niste u grad Fier Južne Albanije demostrirali protiv albanskih Kosovaca, godine 1991 ?! Vi ste uvek sa pohlepom i zavišću, pa i sa strahom gledali ekonomski i kulturni razvoj Albanaca Kosmeta! Imali ste i pravo! Albanci Kosmeta, kako smo vam to predočili preko revije YLBERI Br.7, Ženeva, juni 1998, str. 38-39, članak “Kosovarët dhe egoizmi i shqiptarëve” (Kosovci i egoizam Albanaca), ne slažu se da se još uvek vežu za repom Albanaca Albanije. Naprotiv, otvoreno traže da se sada oni, Albanci Albanije, vežu za njihovim repom.

Ovo i jeste razlog što vi, na čelo sa Enver Hodžom i bez Envera Hodže, provocirali ste Slobodane Miloševiće Srbije da naoružani siđu na Kosmet i da uspostavljajući zakonitos i mir, da učine ono što su učinili početkom 1999. Vi sa vašom terorističkom UČK (OVK) provocirali ste i nastavljate da provocirate Srbiju i srpski narod !

Sasvim je sinjifikativno samopriznanje D.S.Šuterići-a: “mua më ngacmon herë pas here, së thelli, fakti që “kishim le në gjak të shoshoqit”, siç pat shkruar Fishta” (mene me uznemirava s vremena na vreme, duboko, činjenica da “smo se rodili da večito krvarimo međusobno”, kako je pisao Fišta”) – poznati albanski šovinistički pisac.

Zna li ovaj bezobrazni i zločesti zadirkivač, da je hrišćanski pop Ðerđ Fišta (Gjergj Fishta) rekao i ovo: “E mirë asht Kosova, por pa kosovarë !” (Dobro je Kosovo, ali bez Kosovaca !).

Za Boga, zašto ?!

Zato što su albanski Kosovci muslimani !

Dodajem ovde da je ovaj članak D.S.Šuterići-a objavljen ne samo upravo posle okupacije Kosmeta od američkih imperijalista, ovog džandara klike međunarodnih reaksionara, kako ih je nekada zvao i D.S.Šuterići, pa i u osvit odluke za Nobelovu nagadu ove godine.

A kako se zna, Albanci svih zastava (Govorim uvek uopšteno !) impenjirani su da se Nobelova nagrada dodeli njihovom Ismailu Kadare, trubaduru Envera Hoxhe.

Znači, zašto da se ne da Nobelova nagrada Ismailu Kadare, koji je bio u službi sultana i führera Envera Hodže, kad je data Ivu Andriću, koji “je bio” u službi kralja Petra II Karađorđevića?! Zašto da se ne da Ismailu Kadare, koji je demostrirao šovinizam i rasizam, kad je data Ivu Andriću, koji je isto tako demostrirao “šovinizam” i “rasizam”?!

Kažemo još jednom D.S.Šuterići-u i svim Albancima da se Nobelova nagrada dodeljuje za dinjitozna književna dela dinjitoznih stvaraoca. Kad se bude dodeljivala Nobelova nagrada kriminalcima, špijunima i provokatorima u službi tajnih policija policiskih, fašističkih režima, prvi će na listi biti vaš Ismail Kadare.*)

 

Tirana,

Albanija, 19. juli 1999.

 

____________________

1) Tu analizu imate preštampanu u mom delu QUO VADIS?, Ženeva 2003, str. 72-75.

2) Sporedna ličnost iz mog romana IZDAJA. Postojao je kao realna osoba, tim imenom. Kažu da je bio inžinjer i da je posle rata prebegao i živeo u Turskoj.

3) Čoban – sinonim imena Vlah u Albaniji. Istovremeno ima i smisao kao i kod nas, čuvar stoke.

*) Štampan sprva na albanskom jeziku, u reviji YLBERI God. VII, Br. 10, Ženeva, decembar 1999, str. 33-34.; preštampan u djelu Akademika Burovića NGADHËNJIMI MBI VDEKJEN (TRIJUMF NAD SMRĆU), štamparija “Marin Barleti”, Tirana 2009, str. 106-111. Između ostalog i zbog ovog članka, tu su knjigu, zajedno sa tri druga djela Akademika Burovića, spalili sred Tirane, ne dozvoljeći im ni da izađu na vrata štamparije. Od vatre su spašeni nekoliko primjeraka, od kojih jedan se čuva u Biblioteci CANU, u Podgorici. Njegovo štampanje na srpkom jeziku po prvi put se čini ovde, na stranicama ovog portala.- REDAKTOR.

Prof. Dr Kaplan BUROVIĆ, akademik

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.