Стање нације

Пола Србије је на лековима за смирење.

Друга половина је на власти.