ДРАГОЈЕ ВЛАХОВИЋ: «БРАНЕ НА МОРАЧИ И МРТВИЦИ ИЗБРИСАЋЕ МАНАСТИР МОРАЧУ»

ДРАГОЈЕ ВЛАХОВИЋ: «БРАНЕ НА МОРАЧИ И МРТВИЦИ ИЗБРИСАЋЕ МАНАСТИР МОРАЧУ»

Планирана градња пет хидроелектрана у кањону Мораче, са по једном на њеним притокама...