БЕОГРАД: Министарство одбране помаже породицама настрадалих у удесу МИ 17

Фото: Новости / А.Станковић

Фото: Новости / А.Станковић

Министарство одбране саопштило је синоћ да је у случају настрадалих чланова посаде хеликоптера Ми-17 оформљена посебна радна група која има задатак да помогне у решавању проблема чланова породица настрадалих припадника РВ и ПВО.

Радна група је формирана по налогу министра одбране, а на њеном челу је државни секретар Зоран Ђорђевић.

Циљ рада радне групе је да непосредним контактом са члановима породица настрадалих припадника РВ и ПВО упознају са њиховим појединачним потешкоћама и проблемима и да им се, колико је могуће, помогне у њиховом решавању, наводи се у саопштењу.

Министарство је, такође, указало да осигурање припадника Војске Србије од последица несрећних случајева приликом вршења службене дужности није прописано Законом о војсци у виду класичног осигурања код осигуравајућих кућа, већ прописима којима је влада уредила исплату одговарајућих накнада и помоћи у случајевима смрти или инвалидитета.

Због повећаног ризика обављања војничке професије, на овај начин је свеобухватније и сигурније решено збрињавања породице настрадалог лица, него што би то био случај код уговора са осигуравајућим кућама, наводи министарство осврћући се на јучерашње саопштење Војног синдиката Србије у вези са осигурањем припадника МО и ВС и бриге о породицама настрадалих.

Осигурање преко осигуравајућих кућа предвиђено је за припаднике Министарства одбране и Војске Србије који се упућују у мултинационалне операције, указује се у саоспстењу.

Такође се додаје да се у Министарству одбране и Војсци Србије примењује низ прописа којима се регулише пружање помоћ члановима породице погинулих припадника војске.

То је пре свега право на једнократну новчану помоћ, а основ за њено одређивање одређује се према просечној заради без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији у месецу који претходи времену погибије или смрти војног лица.

У зависности од броја чланова породице, обрачунски основ множи се са одређеним коефицијентом, и то од 24,6 за једног члана породице до 38,8 за шест и више чланова породице, наводи се у саоспстењу.

Затим ту је право на накнаду за оспособљавање брачног друга војног лица, која се дозначује уколико брачни другови погинулих војних лица немају стручну спрему.

Та врста накнаде износила би на месечном нивоу 100 одсто од обрачунског основа (сада 38.285,00 динара), а исплаћује се и накнада за књиге на почетку школске године.

Следи право на накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти професионалног војног лица, односно цивилног лица у Војсци, па тако члановима уже породице припада накнада трошкова погребних услуга у висини двоструког износа који је неопорезив према пропису о порезу на доходак грађана, а од 1. фебруара 2015. године неопорезив износ је 63.214,00 динара, па ова врста помоћи износи 126.428,00 динара.

Право на посмртну помоћ члановима породице, и то супружнику, а осталим члановима – ако их је војни осигураник до своје смрти издржавао, исплаћује се у двоструком износу плате, односно пензије која је војном осигуранику припадала за последњи месец пре смрти.

Министарство указује да постоји и право на накнаду за школовање деце војног лица и да у зависности од узраста деце, та врста помоћи износи од 40 ОДСТО ДО 100 ОДСТО од обрачунског основа (одређује се према просечној заради без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији у месецу који претходи времену погибије или смрти војног лица), а у зависности од школе (факултета) које дете похађа, као и од тога да ли се школа (факултет) похађа у месту становања.

Постоји и право на породичну пензију, па уколико право на породичну пензију остварују супруга и деца, она би износила 70 одсто од пензије која би осигуранику припадала у часу смрти.

Уколико то право остварује један члан (супруга или једно дете уколико су испуњени услови у складу са прописима о пензијском и инваллидском осигурању), а за сваког наредног члана тај износ се увећава за 10 одсто (деца до 15 година, односно до 20 ако се школују у средњој школи или студенти до 26 година ако су на редовном школовању).

Такође, Правилником о решавању стамбених потреба у МО и ВС регулисано је да право на решење стамбеног питања након смрти или погибије носиоца права, задржавају чланови породичног домаћинства (брачни друг и деца).

Законом о Војсци Србије прописано је да предност приликом запошљавања при избору за пријем у службу у својству цивилног лица, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника ВС, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у ВС, наводи се у саопштењу.

Војни хеликоптер који је превозио болесну бебу из Новог Пазара у Београд, пао је 13. марта у Сурчину. Тада је настрадало свих седам путника, четири припадника ВС , два доктора и беба, а поводом тог догађаја Више тужилаштво у Београду спроводи истражни радње.

Танјуг

Тагови: , , , ,

?>