Наше булеварске штампе стиде се и сокаци!

Ранко Пивљанин