Ми једни другима дођемо као браћа. Али одемо као крвници!

Ранко Пивљанин