ВОЈИН ЋЕТКОВИЋ: Дошло вријеме да се крене у герилу

ИСКРА на Фејсбуку
Фото: dan.co.me

Фото: dan.co.me

Тра­ги­ко­ме­ди­ја „Ноћ бо­го­ва”, ко­ја је оби­ље­жи­ла про­те­кли ХАПС, иако на­пи­са­на са­да већ дав­не 1986. го­ди­не чи­ни ми се да је са­да ак­ту­ел­ни­ја не­го ика­да. И, си­гу­ран сам да ће то би­ти и убу­ду­ће. Од­нос вла­сти и умјет­но­сти, од­нос тај­них слу­жби вла­сти и тај­них слу­жби умјет­но­сти, и да ли је мо­гу­ће оства­ри­ти при­ја­тељ­ство три чо­вје­ка ко­ја се ба­ве тим та­ко раз­ли­чи­тим по­сло­ви­ма, то су вје­чи­те те­ме, ре­као је за „Дан” пр­вак спр­ског глу­ми­шта Во­јин Ћет­ко­вић.

Пред­ста­ву „Ноћ бо­го­ва” Ми­ра Га­вра­на, ко­ја је нов­ску пу­бли­ку ди­гла на но­ге, из­ни­је­ли су по­ред Во­ји­на Ћет­ко­ви­ћа, и Де­јан Лут­кић и Не­бој­ша Илић. Хер­цег­но­вља­ни су је ви­дје­ли са­мо пар да­на по­сли­је бе­о­град­ске пре­ми­је­ре. Ри­јеч је о тра­ги­ко­ме­ди­ји са еле­мен­ти­ма фар­се у окви­ру по­ли­тич­ког те­та­ра, ко­ја се ба­ви од­но­сом Лу­ја XИВ и Мо­ли­је­ра, по­ли­ти­ке и умјет­но­сти, вла­сто­др­шца и по­да­ни­ка, об­ја­снио је Ћет­ко­вић.

Дра­ма го­во­ри о чо­вје­ку ра­за­пе­том из­ме­ђу же­ље да дје­ла спрам соп­стве­них мо­рал­них на­че­ла и по­тре­бе да жи­ви и ба­лан­си­ра у сви­је­ту ко­јим вла­да­ју моћ­ни­ји од ње­га, али и од­но­сом моћ­ни­ка уви­јек не­си­у­гур­них у искре­ност осје­ћа­ња пот­чи­ње­них. ка­зао је он за на­ше чи­та­о­це.

– Био сам вр­ло из­не­на­ђен ти­ме што сам до­био пла­ке­ту, али то су мо­ји ста­ри при­ја­те­љи и ов­дје сам мно­го пу­та го­сто­вао. Био сам вр­ло дир­нут – про­ко­мен­та­ри­сао је по­зна­ти глу­мац од­лу­ку жу­ру­ја да га про­гла­си нај­бо­љим глум­цем тек за­вр­ше­ног ХАПС-а.

Са тек­том Га­вра­на упо­знао га је ко­ле­га Де­јан Лут­кић.

– Ка­да смо га про­чи­та­ли, од­лу­чи­ли смо да по­зо­во­ве­мо ре­ди­ти­ља Мар­ка Ма­ној­ло­ви­ћа и на­пра­ви­мо пред­ста­ву, јер до­шло је ври­је­ме да се кре­не у ге­ри­лу. Јер, ско­ро су ни­ка­ква ула­га­ња на­ше др­жа­ве у умјет­ност. Про­дук­ци­ја по­зо­ри­ште је то­ли­ко ма­ла и си­ро­ма­шна да мо­ра­мо са­мо да про­ду­ци­ра­мо и пра­ви­мо пред­ста­ве. Ова пред­ста­ва не за­хтје­ва ве­ли­ку сце­но­гра­фи­ју, је­ди­ни наш за­хтјев био је да ко­стим бу­де вр­хун­ски, као и свје­тло. Чо­вјек сам ко­ји од се­бе оче­ку­је ви­ше, а не са­мо не­ку го­лу те­згу и не­ке ла­ке но­те, и због се­бе хо­ћу да ура­дим не­што ква­ли­тет­но – об­ја­снио је он.

На пре­ми­је­ру ко­ма­да „Ноћ бо­го­ва” до­шли су и не­ки по­ли­ти­ча­ри, вје­ро­ват­но за­ин­три­ги­ра­ни на­ја­вом да је ри­јеч о по­ли­тич­кој дра­ми, от­крио нам је Ћет­ко­вић. Вје­ро­ват­но су до­шли да про­вје­ре, уз осми­јех је про­ко­мен­та­ри­сао глу­мац.

– На­дам се да су се пре­по­зна­ли – по­ру­чио је Ћет­ко­вић.

Са­би­ра­ју­ћи ути­ске са бе­о­град­ске пре­ми­је­ре и по­ре­де­ћи ути­ске са го­сто­ва­ња у Хер­цег Но­вом Во­јин Ћет­ко­вић је ка­зао да му је ви­ше при­ја­ла нов­ска са­ла у од­но­су на са­лу бе­о­град­ског До­ма омла­ди­не, ко­ја је по ње­му пре­ве­ли­ка и ни­је по­зо­ри­шна.

– Ову са­лу мно­го бо­ље по­зна­јем не­го са­лу До­ма омла­ди­не. Ипак, оно што је бит­но је­сте да је би­ла пу­на пу­бли­ке ко­ја нас је то­пло при­ми­ла. То се осје­ти од­мах ка­да глу­мац кро­чи на сце­ну. Он од­мах зна да ли га пу­бли­ка хо­ће или не­ће или да ли то пу­бли­ку за­ни­ма шта он ра­ди или не – ка­зао је он. К. МА­ТО­ВИЋ

dan.co.me

Тагови: , ,

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.