Накупило се рђе, али све ће то народ позлатити!

Ранко Пивљанин