Уништили смо организовани криминал. Сад у овој земљи више нема ништа што функционише!

Ранко Пивљанин