Стабилност

Београђани повремено немају пијаћу воду.

Ако им је до редовности у снабдевању, раселите их у градове у унутрашњости, који редовно немају пијаћу воду!

?>