Првачићи

Оно са мање првака у школама: видети да ли опада рађање или родитељи деци раније купују дипломе..?

?>