Нека уче

У Црној Гори на посао чека 12 доктора наука и 303 магистра.

Да знају српски, па да их запослимо код нас…

?>