Јутрос

Ко није са оцем ишао на јутрање, иде са фрау Меркел на фруштук.

?>