Исто је то

”Правим се блесав” значи исто што и ”правим се Енглез”..?