Грешни ми!

Србија има 632 радиоактивна громобрана.

Озрачисмо оне што су нас бомбардовали!

?>