СРБИЈА: Наjвећу добит остварио НИС, губитке Србиjагас, Лукоил и Железнице

СРБИЈА: Наjвећу добит остварио НИС, губитке Србиjагас, Лукоил и Железнице

Наjпрофитабилниjа предузећа у 2014. години у Србиjи су НИС, Tелеком Србиjа и Tеленор,...