ГРАЧАЦ: „Свастика“ на споменику далматинским партизанима

ГРАЧАЦ: „Свастика“ на споменику далматинским партизанима

  У дану када jе у Србу обележен Дан устанка против фашизм народа...