ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА: Соларне електране, будућност

ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА: Соларне електране, будућност

У Републици Српској, послије усвајања Закона о обновљивим изворима енергије и Акционог плана,...