ЦЕНТАР БЕОГРАДА: Ћирилица протерана и из Кнез Михаилове

ЦЕНТАР БЕОГРАДА: Ћирилица протерана и из Кнез Михаилове

Од 140 радњи у главној пешачкој штрафти у граду, само три имају називе...