БРУКА: Најнови амерички ловац Ф-35 је запаљив

БРУКА: Најнови амерички ловац Ф-35 је запаљив

Скупи амерички ловци, како је постало извесно, запаљиву су. Притом, један ловац Ф-35...