НА ПУТУ ЏИХАДА: У Сирији ратује шест држављана Црне Горе

ИСКРА на Фејсбуку
Фото: dan.co.me

Фото: dan.co.me

На ра­ти­шту у Си­ри­ји тре­нут­но се на­ла­зи шест цр­но­гор­ских др­жа­вља­на му­сли­ман­ске вје­ро­и­спо­ви­је­сти, по­твр­ђе­но је „Да­ну“ из ви­ше из­во­ра. На спи­ску стра­них пла­ће­ни­ка у тој зе­мљи су О.Р из Пла­ва, А.М. и Д.С. из Ба­ра, Е.К. из Би­је­лог По­ља и С.Ф. и А.Ф. из Ро­жа­ја. Гра­ни­цу са Си­ри­јом у два на­вра­та је без­у­спје­шно по­ку­шао да пре­ђе и Х.К. из Ба­ра. Упра­ва по­ли­ци­је не рас­по­ла­же по­да­ци­ма гдје се он са­да на­ла­зи и да ли је у ме­ђу­вре­ме­ну успио да се пре­ба­ци у ту ра­том за­хва­ће­ну зе­мљу.

По­ли­ци­ја сум­ња да иза све­га сто­ји С.Р из Ул­ци­ња, ко­ји је по­ве­зан са ве­ха­биј­ским по­кре­том у зе­мља­ма окру­же­ња, пр­вен­стве­но у БиХ, гдје је јед­но ври­је­ме жи­вио.

–Рас­по­ла­же­мо по­да­ци­ма да се ше­сто­ри­ца цр­но­гор­ских др­жа­вља­на бо­ре у Си­ри­ји. Дво­ји­ца су ра­ни­је на­стра­да­ла, а за јед­ног не зна­мо да ли је успио да се пре­ба­ци у ту др­жа­ву јер је два пу­та вра­ћен са гра­ни­це – ре­че­но нам је у по­ли­ци­ји.

Сум­ња се да је цен­тар за ре­гру­та­ци­ју стра­них пла­ће­ни­ка у Са­ра­је­ву, гдје по­сто­ји Ислам­ски цен­тар за ве­ха­биј­ску бра­ћу. Вла­сник тог објек­та до­не­дав­но је био цр­но­гор­ски др­жа­вља­нин С.Р. из Ул­ци­ња, а по­том га је пр­о­дао во­ђи ве­ха­би­ја у БиХ.

–Ме­ђу ло­ка­ци­ја­ма на ко­ји­ма се оку­пља­ју цр­но­гор­ски др­жа­вља­ни ко­ји од­ла­зе да ра­ту­ју у Си­ри­ји на­ла­зи се и ку­ћа Бај­ра Ика­но­ви­ћа у Ха­џи­ћи­ма. Он се на­ла­зи у Си­ри­ји и ко­ман­дант је јед­не та­мо­шње је­ди­ни­це. Пре­ма рас­по­ло­жи­вим по­да­ци­ма, у Си­ри­ји су О.Р из Пла­ва, А.М. и Д.С. из Ба­ра, Е.К. из Би­је­лог По­ља и С.Ф. и А.Ф. из Ро­жа­ја. Тај број ни­је ко­на­чан јер је пре­ма на­шим са­зна­њи­ма та­мо нај­ма­ње 13 на­ших др­жа­вља­на –ре­че­но нам је у по­ли­ци­ји.

У ве­ха­биј­ском по­кре­ту тре­нут­но је ак­ту­ел­на по­дје­ла на оне ко­ји се за­ла­жу за ИСИ, ко­је пред­во­дио имам Ху­се­ин Би­лал Бо­снић, а чи­јој стру­ји при­па­да и вр­ло ра­ди­кал­на и екс­тре­ми­стич­ка гру­па Бај­ра Ика­но­ви­ћа. Дру­гу стру­ју пред­во­де Ну­срет Има­мо­вић и ха­физ из Мо­ста­ра Џе­вад Го­лош, ко­ји је два пу­та био у Си­ри­ји и бо­рио се у је­ди­ни­ци Ахрау Шам. Они су у по­кре­ту ко­ји је бли­зак Ал Ка­и­ди. Ме­ђу рат­ни­ци­ма у Си­ри­ји на­ла­зи се и бив­ши пра­во­сла­вац Мар­ко Ни­ко­лић, ко­ји је при­мио ислам.

Сви они ко­ји се бо­ре у Си­ри­ји у нај­ве­ћем ди­је­лу су фи­нан­си­ра­ни из Лук­сем­бур­га.

–Глав­ни фи­нан­си­јер је Мир­сад Ај­дер­па­шић, за­тим Фа­тос и Фу­ат Ха­џи­ју, сва тро­ји­ца из Лук­сем­бур­га. Та­ко­ђе, ме­ђу до­на­то­ри­ма су и не­ка ли­ца из При­шти­не и Аустри­је – ка­же наш са­го­вор­ник.

На ра­ти­шти­ма у Си­ри­ји у по­след­ње дви­је го­ди­не стра­да­ли су цр­но­гор­ски др­жа­вља­ни Мир­за Ха­клај и Адис Са­ли­хо­вић. Ро­жа­јац Адис Са­ли­хо­вић бо­рио се у Си­ри­ји под име­ном Ебу Мер­ди­ја, а по­ги­нуо је 15. ма­ја 2013. го­ди­не. У ис­тој ак­ци­ји уби­јен је и Ел­дар Кун­да­ко­вић из Но­вог Па­за­ра, ко­ји је ра­то­вао под псе­у­до­ни­мом Ебу Бе­ра. Њих дво­ји­ца су по­ги­ну­ли при­ли­ком на­па­да на за­твор из ко­јег су хтје­ли да избаве сво­је исто­ми­шље­ни­ке.

Из­мје­на­ма Кри­вич­ног за­ко­ни­ка Цр­не Го­ре пред­ви­ђе­не су и за­твор­ске ка­зне од дви­је до де­сет го­ди­на за све оне ко­ји про­тив­но за­ко­ну, дру­гим про­пи­си­ма или пра­ви­ли­ма ме­ђу­на­род­ног пра­ва вр­бу­ју, ре­гру­ту­ју, при­пре­ма­ју, ор­га­ни­зу­ју, ру­ко­во­де, пре­во­зе или ор­га­ни­зу­ју пре­воз или об­у­ча­ва­ју по­је­дин­ца или гру­пу у на­мје­ри њи­хо­вог при­дру­жи­ва­ња или деј­ство­ва­ња у стра­ним ору­жним фор­ма­ци­ја­ма. За­твор­ске ка­зне пред­ви­ђе­не су и за оне ко­ји фи­нан­сиј­ски и ор­га­ни­за­ци­о­но по­ма­жу од­ла­зак цр­но­гор­ских др­жа­вља­на на ра­ти­шта у ино­стран­ству.Д.Ж.

Стра­дао Под­го­ри­ча­нин

Не­дав­но је са­оп­ште­но да је на ра­ти­шту у Си­ри­ји стра­дао и Мир­за Ха­клај из Под­го­ри­це. Он је до­спио у жи­жу јав­но­сти у ју­лу 2009. го­ди­не ка­да је са још че­тво­ри­цом Под­го­ри­ча­на оме­тао вр­ше­ње вјер­ског об­ре­да у Осма­на­ги­ћа џа­ми­ји, на­кон че­га је по на­ло­гу су­ди­је Основ­ног су­да мо­рао да на­пу­сти тај вјер­ски обје­кат.

dan.co.me

Тагови: , ,

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.