ЦГ: „Паркови“ ће правити свемирске летелице?!

Фото: Новости

Фото: Новости

Црногорска влада донеће одлуку о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Национални паркови Црне Горе“. Њихов посао ће бити да израђује свемирске летелице, керамичке плочице, бави се погребним делатностима и производе борбена војна возила!

Оснивач више него необичног д.о.о. је Влада Црне Горе са седиштем у Подгорици. У одлуци још пише да ће одбор директора имати пет чланова, које на предлог министарства надлежног за послове животне средине именује и разрешава Влада.

Зашто је Влада предвидела да се баш „Национални паркови“, између осталог, баве погребним услугама, не зна се. Али, поред тога, друштво ће се бавити фризерским и козметичким услугама, поправком сатова и накита, коцкањем и клађењем, вршиће услуге редовног чишћења зграда, услуге финансијских и робних берзи, уградњом столарије и малтерисањем.

„Национални паркови“ ће, такође, постављати електричне инсталације, канализационе системе и системе за грејање. Чини се да нема чиме се неће бавити. Али, међу најчудније послове, свакако, спадају производња локомотива и шинских возила, производња ваздушних и свемирских летелица, производња борбених војних возила, производња мотоцикала, производња бицикала и инвалидских колица.

Основни капитал овог друштва, како се наводи у Владиној одлуци, чини основни капитал Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе. Оно је регистровано у Централном регистру привредних субјеката.

И ГАС, ВОДА, ОТПАД…

Овде није крај. „Национални паркови Црне Горе“ бавиће се још и производњом гаса, дистрибуцијом гасовитих производа гасоводом, трговином гасовитим производима преко гасоводне мреже, снабдевањем паром и климатизацијом, сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде, уклањањем отпадних вода, сакупљањем безопасног отпада, сакупљањем опасног отпада, прерадом и одстрањивањем безопасног отпада, прерадом и одстрањивањем опасног отпада, растављањем олупина и рециклажом сортираног отпада.

Новости

Тагови: , ,

?>