Започете активности на оснивању покрета Усправна Србија

Фото: З. Шапоњић

На Видовдан 2021. године формиран је Иницијативни одбор за оснивање политичког покрета Усправна Србија. Одбор је формулисао програмска начела покрета у 12 тачака, дефинисао организациoну структуру и усвојио критеријуме за укључивање чланства.

Покрет је отворен за све грађане који прихватају програмска начела и спремни су да се ангажају у њиховој реализацији, уз услов да нису учествовали у политичким процесима који су довели до урушавања институција, ограничавању и кршењу грађанских и политичких права и слобода, коруптивним активностима и нарушавању угледа Републике Србије.

За председника Иницијативног одбора изабран је Драган Добрашиновић, који је поводом почетка активности на формирању покрета Усправна Србија изјавио:

“Не правимо покрет ради покрета нити због тога што је то политичка мода у данашњој Србији. Усправна Србија настаје из потребе да се уобличе и артикулишу нове политике ослоњене на реалне потребе друштва и редефинише однос политичких актера према јавном добру и јавном интересу. Из потребе да се политика, која је отета и отргнута од грађана врати онима којима стварно припада.

Живимо у земљи у којој су нам угрожени и језик и писмо, култура и идентитет занемарени, образовање омаловажено, институције уништене, грађани прегажени у свом елементарном достојанству. У земљи коју воде узурпатори, у којој је политички живот затрован, тржиште разорено монополима и картелима. У земљи у којој, најбоље од свега, успева корупција, док су част и поштење протерани из политике и претворени у археолошку категорију.

Пред нама је велики посао за који нам је потребна подршка грађана који верују да заједно можемо да изградимо боље, здравије и праведније друштво. Због тога ће Иницијативни одбор покрета Усправна Србија, који је данас формиран, наредна два месеца радити на припреми оснивачке скупштине и изради програмских и организационих докумената и, што је најважније, успостављању сарадње са грађанима и стручњацима у областима од кључног значаја за друштвени и економски развој.”

Дванаест тачака за Усправну Србију”

Покрет Усправна Србија, као умерено конзервативна организација десног центра која тежи друштву економског благостања и правде заснованом на грађанским и политичким слободама, пуном суверенитету Републике Србије и заштити интереса српског народа унутар и ван државних граница ће се, у свом политичком деловању, залагати за:

1. Изградњу друштва заснованог на поштовању људских права и слобода и етничкој, верској и расној толеранцији и уважавању.

2. Успостављање независног судства и ефикасних и функционалних системских антикорупцијских механизама.

3. Успостављање и развијање тржишне економије у којој ће пословни субјекти, у фер условима, без монополистичких привилегија, на слободном тржишту конкурисати са својим производима и идејама, са фокусом на изградњу технолошки и информационо напредног и компетитивног друштва, у коме ће сваки појединац имати шансу за успех и афирмацију у складу са својим способностима.

4. Одбрану Косова и Метохије као неотуђивог дела Републике Србије, у складу са Уставом и одредбама међународног права.

5. Демографску и популациону политику у чијој је основи креирање мера усмерених на подршку снажној  и економски стабилној традиционалној породици и подстицаја за подизање наталитета.

6. Креирање образовног система заснованог на националној традицији и доминантним друштвеним вредностима, европској и светској културној и уметничкој баштини и највишим стандардима у области науке и технологије.

7. Развијање идентитетске културне политике засноване на највишим вредностима које чине уметничко и историјско наслеђе српског народа, уз потпуно поштовање слободе уметничког стваралаштва.

8. Унапређење система здравствене заштите и потпуну доступност здравствених услуга свим грађанима Републике Србије.

9. Изналажење оптималног баланса између економског развоја и заштите животне средине, увођење највиших еколошких стандарда, заштиту земље, воде, ваздуха, биљног и животињског света, уз орјентацију на обновљиве изворе енергије – ветропаркове и соларне електране.

10. Јачање одбрамбених снага у складу са безбедносним изазовима и претњама по Републику Србију и припаднике српског народа, уз доследно спровођење политике војне неутралности.

11. Пуну слободу медија.

12. Успостављање нових принципа спољне политике која се заснива на развијању билатералних односа са државама чланицама ЕУ и другим земљама, у областима од интереса за Републику Србију.

Attachments area
?>