Андреја Мирицки: Седамнаести јул

Генерал Драгољуб Дража Михаиловић на суђењу

Српом
покошен,
Чекићем
погребен,
без погреба.
Подигнута
Песница
и тишине јаук,
чуо се до неба.

Пустош
је оставила
Црвена Олуја,
што бесни
над нама
од тог
кобног Јула!

stanjestvari.com
?>