Адвокатска канцеларија Радић: Није споран Програм наставе, већ садржај уџбеника Биологије

Фото: Шатерсток

Погрешно постављеним питањем и одговорима није решен настали проблем – јер нико није ни спорио Програм наставе, већ садржај уџбеника, односно лекције које незаконито и неуставно обрађују „родну идеологију“

Протеклих дана, јавност се узнемирила због садржаја неких лекција у уџбенику биологије за осми разред основне школе. Наш став,  да се у тим лекцијама користе ставови и појмови за које нема основа у законима и Уставу, оспорила је Издавачка кућа KLETT, наводећи да се ради о неистинама и дезинформацијама и да они поступају у складу са Уставом Србије и свим релевантним законским одредбама.

Да би разјаснило настали проблем и умирило јавност, Министарство просвете се обратило Националном просветном савету за давање стручног мишљења – са питањем: да ли је део програма наставе и учења биологије за осми разред основне школе усклађен са прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима и тумачењима?

Тим поводом огласили су се:

Српско биолошко друштво, наводећи да није дошло до повреде програма наставе и учења биологије за 8. разред, јер је програм усклађен са прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима и тумачењима биолошке науке.

Национални просветни савет, наводећи да је програм биологије за осми разред основне школе заснован на научним чињеницама, уз напомену да нема мандат да се изјашњава о садржају уџбеника, и да ниједна интерпретација програма не може да садржи елементе идеологије.

Погрешно постављеним питањем и одговорима на тако постављено питање није решен нити објашњен настали проблем – јер нико није ни спорио Програм наставе и учења биологије за 8. разред, из јула 2019. године, већ је оспорен садржај уџбеника,  односно лекције које незаконито и неуставно обрађују „родну идеологију“ или „џендеризам“ (да се родни идентитет формира током живота; да појединац може бити независан од тога који пол му је уписан на рођењу; да зависи од тога како особа себе види, какав је његов/њен унутрашњи осећај рода; да само појединац може одредити свој родни идентитет итд).

Остајемо код утиска да су неке лекције непотребне, да могу створити забуну и погрешан „исход учења“ код ученика, да их јавност не разуме и/или не прихвата. Поред тога, те лекције су супротне  бројним прописима или су настале кршењем тих обавезујућих прописа, као нпр.:

  • Правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употреби“ од 12. априла 2016. године, који не познаје „родну идеологију“;
  • Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања“ од 31. јула 2019. године, у коме стоји да је циљ учења биологије да ученик изучавањем биолошких процеса, по завршетку разреда, оствари ИСХОД: „повеже промене настале у пубертету са деловањем хормона“;
  • Прописа који обавезују све ауторе и издаваче да у изради уџбеника и других настаних средстава користе српски језик са граматиком и правописом (Закон о уџбеницима, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о основама система образовања, Закон о Устав РС и многим другим законима;

– Устава РС, Породичног закона, Закона о матичним књигама и свих других домаћих закона, као и обавезујућих међународних прописа: Европске конвенције о људским правима и Међународног пакта о грађанским и политичким правима – који не познају појмове: „род“, „родни идентитет“, „родно осетљив језик“ и сл.

  • Узгред, супротно обавези коришћења српског језика, поменути уџбеник користио је непостојећи „родно осетљив језик“: (учио/-ла; помислио/-ла; научио/-ла; његов/-њен итд). На тај начин, направљена је и дискриминација према лицима која се изјашњавају неутрално и према лицима која припадају међуполу или интерсексу (за сада њих преко 150). Истовремено, у наведеним примерима прави се дискриминација фаворизовањем и давањем приоритета полу који се наводи на првом месту у односу на пол који је наведен на другом месту, а што је све кажњиво према Закону о родној равноправности и Закону о забрани дискриминације, чија уставност је оспорена на дан њиховог ступања на снагу 1. јуна 2021. године.ж

Адвокатска канцеларија Радић

stanjestvari.com