Агенти страног утицаја: Шта све предвиђа закон о транспарентности невладиних организација у РС

Getty © ccr_358

Невладине организације које финансирају страни субјекти, а које се баве политичким деловањем или политичким активностима, утицајем на јавно мњење, као и оне које нарушавају интегритет и Устав Републике Српске су дефинисани као “агенти страног утицаја” Законом о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација Републике Српске.

Овај закон у јавности је познат и као “закон о страним агентима”, а предлог је објављен на званичној страници Министарства правде Републике Српске. Закон је данас на дневном реду Девете редовне седнице Народне скупштине Републике Српске, где ће посланицима бити предложено усвајање акта.

“Овим законом успоставља се посебан Регистар непрофитних организација основаних у Републици Српској које финансијски или на други начин помажу страни субјекти (у даљем тексту: Регистар), политичко деловање и политичке активности непрофитних организација које их одређује као агенте страног утицаја, уређују услови и начин обезбеђења јавности рада, те прописују друга питања у вези са радом тих организација”, пише у документу објављеном на сајту министарства.

Под тачком 1. објашњено је да се под непрофитним организацијама из члана 1. овог закона подразумевају се удружења и фондације, као и стране и међународне невладине организације основане и регистроване у Републици Српској “које у целости или делимично финансирају друге државе, њихови органи или њихови овлашћени заступници, међународне и стране организације, страни држављани или регистроване невладине организације које се финансирају из иностранства”.

Агент страног утицаја, у смислу овог закона, јесте непрофитна организација коју финансијски или на други начин помажу страни субјекти, а која се бави политичким деловањем или политичким активностима прописаним чланом 3. овог закона, као и другим активностима које се односе на политичко организовање и деловање усмерено на угрожавање демократије, нарушавање интегритета Републике Српске, кршење Уставом Републике Српске зајамчених слобода и права и распиривање националне, расне или верске мржње и нетрпељивости.

Према члану 3. политичко деловање непрофитних организација подразумева учешће у предизборној кампањи политичких странака и кандидата, прикупљање средстава за политичке странке и кандидате, финансирање кандидата, односно политичких странака и спровођење политичке активности у сврху остваривања утицаја на формирање јавног мњења ради постизања политичких циљева.

Закон прописује и да политичка активност означава “сваку активност према органима, институцијама или изабраним представницима Републике Српске или представницима Републике Српске у институцијама Босне и Херцеговине у смислу формулисања политике, политичког или јавног интереса Републике Српске”.

Непрофитним организацијама није дозвољено политичко деловање нити обављање политичке активности у смислу става 1. и 2. овог члана.

Политичким деловањем не сматра се деловање у области науке, културе, социјалне и здравствене заштите, спорта, заштите потрошача, заштите права националних мањина и лица са инвалидитетом, заштите животне средине, борбе против корупције, филантропије, волонтерства и информисања, као и деловање у оквиру Уставом Републике Српске загарантованих слобода и права.

Материјали непрофитних организација који се објављују путем електронских медија, информационих и телекомуникационих мрежа или се на други начин дистрибуишу морају имати ознаку непрофитне организације, а НВО обавезна је да поднесе пријаву Министарству у року од 15 од дана пријема финансијских средстава или друге врсте помоћи од страног субјекта.

НВО која је уписана у Регистар обавезна je дa Министарству достави полугодишњи и годишњи финансијски извештај са назнаком уплатиоца, висине дозначених средстава, врсте и износа накнаде и прихода изражених у новцу или другој вредности, као и извештај о утрошку средстава.

Законом је одлучено да надлежно министарство доставља Пореској управи Републике Српске финансијски извештај ради контроле финансијског пословања. Надзор над законитошћу рада непрофитне организације вршиће надлежни инспекцијски орган.

RT Balkan
?>