DANILO DANČETOVIĆ: AKADEMIK BUROVIĆ I DOBRICA ĆOSIĆ

-U vezi izuzetnih zasluga Burovića i grešaka Ćosića- 

Dobrica Ćosić (1921-2014.) se od malena indoktrinirao albanskom falsifikovanom istorijom, i to od jugoslovenskih vlasti (!), pa je sa položaja najvećeg književnika titoističke Jugoslavije, pa i sa pozicija presjednika Jugoslavije, izjavio da Kosmet treba podijeliti sa Albanijom. Bio je tada i član Partije. Istovremeno on se izjavljuje i za disidenta, samo što u tom smjeru nije učinio ništa. Ćosić je i preminuo sa tim shvatanjima, ali od jugoslovenskih vlasti nije pretrpio ni najmanju štetu, ni opomenu. Nisu ga skinuli ni sa pozicije presjednika, niti ga izbacili iz Partije.

Nasuprot njemu imamo studenta nedovršene Skopske dvogodišnje Albanologije Kaplana Burovića (1934), koji je isto tako kao Dobrica indoktriniran od jugo-vlasti flasifikovanom istorijom albanskog naroda, da su Albanci autoktoni, Iliri, pa i Pelazgi. U slučaju Kaplana imamo i svestrano angažovanje jugo-vlasti (UDB-e) da ga indoktriniraju da je i po nacionalnosti Albanac, što kod Dobrice nije slučaj. Tada Kaplan ne samo što nije bio član Partije, već nije bio ni član Narodne Omladine. Tek šo je bio počeo da objavljuje svoje prvijence.

Nacionalno sasvim svijestan da nije Albanac, jer je pripadao jednoj jako istaknutoj i plemenitoj crnogorskoj porodici, u pobratimstvu i sa Njegošem, Kaplan još 1952. godine istupa kao disident, a sa svojom famoznom poemom BOJANA, kojom stigmatizira ne samo Tita i Titoiste, već i Envera Hodžu i Enverovce, a za izdaju stvari radnog naroda. Jugo-vlasti ga ne hapse, kao ni 1956. kada je kao jugoslovenski internacionalista branio ustavno pravo (!) Albanaca Jugoslavije da uče na svom albanskom jeziku, jer su planirali da ga za štošta drugo hapse i kazne, ordinarno.

Pošto im ordinarne provokacije propadoše (Falsifikovane diplome u Beogradu !), ubacuju mu svoje albanske agente da ga obrade i povuku na pozicije albanskih nacionalista, ali opet bezuspješno (Provokator Sabri Ramiz sa albanskom nacionalističkom zastavom na vrh Šar Planine !).

I dok Dobricu Ćosića, kako naglasismo, i ne kritikuju za njegov stav prema Kosmetu, Kaplana Burovića, koji će sred Beograda, čim mu se za to dala prilika, preko lista NOVOSTI, izjaviti : NI KAMEN ZA OTCEPLJENJE, kazniće kao veliko-albanca, tobože da je odbranom jugo-ustava, vršio nekakvu neprijateljsku propagandu. Tako, njegov najhumaniji internacionalistički stav, kojim je objelio obraz svim Jugoslovenima, interpretiraju neprijateljski. Odbranu Ustava !

Studiranjem albanologije Kaplan Burović će se ne samo za sebe osloboditi indoktrinacije albanskom falsifikovanom istorijom, već će pohitati da osvijesti i oslobodi te ideologije i druge, pa i samog Dobricu Ćosića. On će  svojim parama, kidajući zalogaje hljeba od svojih usta i od usta svoje djece, objaviti djelo ALBANCI I ILIRI (1993), koje će i razdati na poklon. Za tim djelom i puno drugih, kojima tretira albanološke probljeme na srpskom, albanskom, engleskom i francuskom jeziku. Preko 100 !!!

Zahvaljujući naucnim otkrićima Akademika Burovića, probudiše se od ilirskog sna i sami Albanci, ali ne i Dobrica !

Dobrica Ćosić, instruiran od vlasti i SANU, i ne otvara stranice izdanja Akademika Burovića, jer gaji prema njemu sada poznatu netrpeljivost Titoista. Tako je i umro indoktriniran albanskom falsifikovanom istorijom, iako mu Burović oči u oči reče i dokaza: NI KAMEN ZA OTCEPLJENJE !

Akademik, prof. dr Kaplan Burović je čitavu redakciju jednog srpskog časopisa nazvao POSLEDNJIM MOHIKANCIMA ILIROMANIJE. Mi smo prinuđeni da tako nazovemo i vlasti srbo-crnogorske, kao i njihove akademije nauka, iako su neki akademici tih akademija istupili javno na strani albanoloških teza Akademika Burovića, pa mu pišu i predgovore djela, pa ga uvode i u svoje enciklopedije, dok ga Srpska Pravoslavna Crkva, rukom Mitropolita dr Amafilohija (Pokoj mu duši!) dekoriše i medalom zlatni lik Sv. Petra II Petrovića Njegoša, primjer ovaj bez presedana u istoriji čovječanstva.

Titoizam srpsko-crnogorskih vlasti i akademija nauka je ne samo antinaučan stav, već i antinacionalan. Greške i zločini, koji su učinjeni Akademiku Buroviću (Ne manje i njegovom bratu pukovniku JNA Dževdetu !), treba da se što prije isprave javnim izvinjenjem i vađenjem iz crnih lista njihovih imena.

Danilo DANČETOVIĆ

?>