Коришћење „родно осетљивог језика“ супротно бројним законима, као и члану 10. Устава

фото: © РТРС

Поред тога, уградњу „родно осетљивог језика“ у „стандарде квалитета уџбеника“ ЗУОВ је учинио незаконито, самоиницијатвно и супротно допису Министарства просвете – на који се позива:
у допису Бр. 1605-1/2021 од 4.7.2022. године, уз који шаље кориговане стандарде, ЗУОВ обавештава Министарство да је те стандарде сачинио „по захтеву“ Министарства бр. 110-00-0188/2021-07 од 12.11.2021. године – што је неистина.
Уз поменути допис бр. 110-00-0188/2021-07, од 22.10.2021. – а не од 22.11.2021. године, Министарство је ЗУОВ-у доставило „Предлог правилника о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби“, који је сачинила ЕУ, за потребе Министарства у оквиру Пројекта РЕдиС 2030. У тим стандардима, као што се може видети, уопште се не помиње „родно осетљив језик“.
У вези са спорним „Предлогом Стандарда квалитета уџбеника“ изнете су бројне примедбе, које су достављене Министарству просвете (овде у прилогу).
Иначе и сам „Закон о родној равноправности“  супротан je члану 10. Устава и бројним другим законима, што га чини неуставним и  неупотребљивим (I Uz 85/21). Из истих разлога, супротне су Уставу и одредбе Закона о забрани дискриминације, који предвиђа новчане казне до 2.000.000 динара за повреду Закона о родној равноправности, као и чл. 182. Кривичног законика који предвиђа казну затвора до 5 година за повреду „родног идентитета“.

Оцена уставности ових закона покренута је јуна 2021. и поступци су још у току.

Адвокатска канцеларија Радић

vostok.rs