ГОЛИЋ: Андрићград је туристички бисер РС, пред НСРС одлука о изради зонинг плана Андрићграда

Фото: С. Гарић

Фото: С. Гарић

Влада Републике Српске упутила је Народној скупштини на усвајање Одлуку о приступању изради зонинг плана подручја посебне намјене “Андрићград” у општини Вишеград, рекла је Срни министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Сребренка Голић.

Она је појаснила да се план доноси на период од десет година, а њиме ће бити обухваћено подручје утврђено идејним пројектом, који ће израдити овлаштено правно лице.

Голићева је нагласила да је носилац израде обавезан да, између осталог, у току израде обезбиједи усаглашеност Плана са Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године, којим је утврђено да ће подручја Горње и Средње Дрине бити регулисана планским документима за подручја посебне намјене.

“Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године `Андрићград` је планиран као дио посебне туристичке дестинације Вишеградског туристичког подручја, које је дефинисано као подручје првог ранга, односно као подручје великих туристичких потенцијала”, рекла је Голићева.

Она је нагласила да је Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. утврђена обавеза доношења планова нижег реда за сва посебна подручја Републике.

Она сматра да је Андрићград туристички бисер Републике Српске, и као посебан туристички мотив, односно као подручје посебне намјене, мора се уредити спроводивим планским актима, што представља извршавање обавезе утврђене Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025, донесеног 2014. године и који је најважнији стратешки просторно-плански документ – практично технички устав Републике.

“Зонинг план подручја посебне намјене доноси се за подручја посебне намјене од републичког значаја, према посебним одлукама Владе. Ријеч је о спроводивом планском акту највишег ранга, испод њега су регулациони план и план парцелације”, појаснила је Голићева.

Она је подсјетила да се Привредно друштво “Андрићград” из Вишеграда обратило Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију инцијативом за доношење Одлуке о приступању изради зонинг плана подручја посебне намјене “Андрићград”.

Фото:  Курир

Фото: Курир

“Осим захтјева, достављено је Рјешење о утврђивању јавног интереса за додјелу концесије за коришћење земљишта за изградњу насеља `Андрићград` у општини Вишеград. Одредбом члана 51. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу прописано је да се изузетно, за изградњу комплексних инфраструктурних, индустријских и сличних објеката, за које је утврђен општи интерес, може израдити и донијети зонинг план по скраћеном поступку, а на основу одлуке Народне скупштине Републике Српске”, додала је Голићева.

Она је рекла да је ово тек први корак ка доношењу зонинг плана подручја посебне намјене “Андрићград”.

“Влада Републике Српске је утврдила Приједлог одлуке о приступању изради зонинг плана подручја посебне намјене ‘Андрићград’, што значи да ће се, ако Народна скупштина усвоји ову одлуку, тек тад приступити његовој изради, по скраћеној процедури, која подразумијева скраћивање рокова за јавни увид у нацрт планског акта са 30 на 15 дана, наког чега ће се народни посланици изјашњавати о приједлогу овог планског акта”, нагласила је Голићева.

Средства за израду Плана обезбјеђује подносилац иницијативе, односно инвеститор, а Одлука о приступању изради зонинг плана подручја посебне намјене “Андрићград” у оштини Вишеград је уврштена у дневни ред шесте сједнице Народне скупштине.

Срна

Тагови: , , ,

?>