МИЛОШ ЗДРАВКОВИЋ: Куда иде Инжењерска комора Србије?

ИСКРА на Фејсбуку

Фото: РТРС

Председник Инжењерске коморе србије, Милисав Дамњановић, професор у пензији, незаконито је зауставио издавање лиценци инжењерима Србије. Ни после три месеца блокаде, лиценце се не издају. Уместо да, због таквог поступка, председник Дамњановић буде одмах смењен, то није учињено ни после три месеца и три одржане седнице Скупштине. Председник Скупштине, Глигор Обреновић, недопустиво лошим вођењем седница, грубим кршењем Статута и Пословника о раду Скупштине, својим непримереним иступањима, не дозвољава да се прекине ова анархија, чиме постаје саучесник у оваквој нечасној радњи блокаде рада Коморе. Ова два челна човека Коморе, најодговорнија за тренутно стање у Комори, заменом теза, покушавају  да пребаце одговорност и да за стање у Комори оптуже инжењере који су одмах, већ првог дана незаконито уведене блокаде, указали на проблем и због тога затражили хитну смену председника Дамњановића.

Председник Инжењерске коморе Србије, Милисав Дамњановић, професор у пензији,  је почетком децембра 2016. године наредио да се лиценце Инжењерске коморе Србије не издају.

Као разлог за овакав поступак, је наводни опозив извршних одбора, који је по његовом мишљењу, донет на седници Управног одбора, одржаној 2. децембра 2016.године. На овој седници, између осталог, одлучивало се о предлогу за усвајање тромесечних извештаја о раду три извршна одбора матичних секција и то: просторних планера, пројектаната и извођача радова. Том приликом је код гласања о предлогу за усвајање извештаја, за усвајање предлога гласало свега 5 од укупно 8 присутних чланова Управног одбора, од којих је (гле парадокса!) председник Коморе, Милисав Дамњановић, као предлагач одлуке о усвајању извештаја, на самој седници променио став и код изјашњавања по предлогу није гласао за предлог да се ови извештаји усвоје. Како је за доношење одлука на седницама Управног одбора, који броји укупно 11 чланова, потребна већина од укупног броја чланова (6 гласова – за), то се, по његовом мишљењу, сматра да извештаји ова три извршна одбора нису усвојени, односно, да су, самим тим, извршни одбори опозвани. Стварни, суштински, разлог за неусвајање извештаја о раду извршних одбора, том приликом није постојао, што се јасно могло видети из текста самих извештаја који су били у материјалу за седницу. Разлог је, како ће се касније открити, покушај председника коморе, проф Дамњановића, да на тај начин, из редова руководства Коморе уклони председнике ова три извршна одбора и тако стане на пут отвореним критикама које је од истих добијао, а све у вези актуелне и за струку веома важне активности у Комори – израде тзв. Ценовника инжењерских услуга.

Где почиње проблем?

Министарство правде је Инжењерској комори Србије је крајем 2015. године, упутило и допис у коме тражи стручно мишљење о висини понуђене цене у односу на опис пројектног задатка, групе понуђача чији је носилац предузеће из Ниша, одакле је такође и председник Дамњановић. С обзиром на то да је понуђена цена била неуобичајено ниска, јер је била за око 50% била нижа од процењене вредности јавне набавке, као и од следеће најниже понуђене цене, то је навело понуђача на опрезност у погледу прихватања такве понуде због сумње у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

У одговору Министарству правде председник Дамњановић је подржао понуду у којој се техничка документација (идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење) за веома сложен објекат, класе “В”, може израдити по цени нижој од 6 €/м2 , односно да  цену инжењер-сата од 249 динара/сат (2 €/сат), односно, месечну накнаду за рад лиценцираног инжењера од око 43.000 динара, Комора сматра коректном! Мимо уобичајене процедуре у Комори, председник Дамњановић је одговор са мишљењем о вредности инжењерске услуге пројектовања, дао сам, без упознавања извршних одбора Коморе. Овакав поступак председника Дамњановића, којим је изнет став супротан ставовима инжењера, чланова Коморе, а којим је изузетно потцењена вредности рада лиценцираних инжењера, је изазвао велики револт међу чланством Коморе. Председници извршних одбора су, по добијању информације да је допис са потписом председника Коморе упућен Министарству, раговали тако што су затражили његову одговорност за овакав поступак.  

Овоме треба додати и податак да се Инжењерска комора Србије, већ годинама уназад, залаже да се утврде општи акти којима ће бити прописана минимална вредност инжењерских услуга, чиме ће инжењерима Србије бити омогућена пристојна награду за рад, а наручиоцима посла адекватна услуга и чиме ће бити елиминисана нелојална конкуренција, присутна на тржишту.

Како би процедуру опозива са места председника Коморе спречио, Дамњановић, по захтеву за сазивање ванредне седнице Управног одора, који је предат у октобру 2016.године, уместо да сагласно Статуту, ову седницу сазове у року не дужем од 15 дана, он “изводи маневар“, тако што ће на редовној седници Управног одбора одржаној 2. децембра, свесно и са намером, негласањем  за усвајање извештаја извршних одбора, елиминисати председнике, који су по функцији истовремено и чланови Управног одбора, и на тај начин елиминисати своје неистомишљенике, критичаре, односно људе, који могу донети одлуку о покретању поступка за његов опозив, сходно актима Коморе.  

На седници Управног одбора, одржаној 2. децембра, супротно Пословнику о раду Управног одбора, председник Дамњановић није дао могућност да се пре гласања о предлогу за усвајање извештаја о раду извршних одбора, подношењем амандмана, предлог одлуке измени, те да  да се не усвоји извештај о раду извршног одбора, што би онда био основ да се тај извршни одбор опозива (нпр. предлог одлуке да буде „Не усваја се извештај о раду ИО….“ па следећа тачка „Опозива се Извршни одбор због неусвајања извештаја о раду из тачке 1. због тога што средства нису трошена сагласно усвојеном Плану и програму рада за 2016. годину“), а што је као могућност, прописнано само случају када извршни одбор није пословао сагласно усвојеном Плану и програму рада за ту годину и није средства трошио наменски, што је прописано Статутом Коморе.

Председник Дамњановић, по сопстевном и произвољном тумачењу аката Коморе, проглашава тада, без икаквог ваљаног правног основа, да су ова три извршна одбора опозвана дана 2. децембра 2016.године и да се од тог дана, лиценце одговорним просторним планерима, пројектантима и извођачима радова се, од тог дана, не издају.

Оваквим непримереним чином, првог човека Коморе, велики број инжењера који су испунили услове за издавање лиценци, њих укупно 285 до данашњег дана, постали су таоци  једног човека и његовог незаконитог рада, а угледу Инжењерске коморе Србије, која броји више од 27.000 инжењера, нанета ненадокнадива штета .

Блокада рада Инжењерске коморе Србије, коју је проузроковао председник Дамњановић, наставља се, нажалост и даље, а све на штету чланства и инжењерске струке у целини. Инжењери не могу, већ дуже од три месеца, да дођу до лиценци које су им неопходне за рад док, са друге стране, председник Дамњановић, уредно, поред пензије, прима незаслужену, а уз то прилично велику накнаду за свој “назови рад“ у Комори, док инжењери грцају у проблемима.

Расплет овако лоше ситуације у Комори, очекивао се од новог скупштинског сазива, који је конституисан на седници Скупштине одржане крајем децембра 2016.године. На редовној седници Скупштине, нашло се коначно, по захтеву који је потписало више од 60 чланова Скупштине и питање разрешења председника Дамњановића.

Међутим, због изузетно и недопустиво лошег вођења седница Скупштине Инжењерске коморе Србије, од стране Глигора Обреновића, новоизабраног председника Скупштине, проблем није решен.

 

На запрепашћење већине чланова Скупштине, новоизабрани председник Скупштине, Глигор Обреновић, начином вођења седница, штити незаконит рад председника Дамњановића.  

Наиме, ни након више од месец дана, не завршава се Друга редовна седница Скупштине, чији је наставак (по четврти пут!) заказан за половину марта месеца. На дневном реду седнице и даље је опозив председника Коморе.

Нама инжењерима остаје, након свега, да се питамо:

Има ли памети и мудрости да младе инжењерске снаге изаберу првог човека Коморе, међу угледним инжењерима са искуством, познатим и признатим по својим делима, унутар и ван граница наше земље, који неће радити у свом личном интересу, као што је то био случај у претходне две године, већ у интересу свих инжењера, са циљем да се нашим инжењерима обезбеде услови издавања заслужених лиценци, адекватно вредновање инжењерских услуга и бољи услови рада.

Са руководством коморе, које у свом саставу има пензионере, а који као своје таоце држе инжењере који траже издавање лиценци и право на рад, без реалног осећаја за потребе струке и проблеме са којима се инжењери срећу у свом раду, боље будућности сигурно нема.

У наредном периоду, неопходно је очувати Комору као угледну институцију.

 

Опстанак Коморе, после скоро 14 година њеног постојања и успешног  рада, не сме бити угрожен због самовоље њених, тренутно челних људи, председника Управног одбора Милисава Дамњановића и председника Скупштине, Глигора Обреновића.

Милош Здравковић

17 коментара

 1. Student iz Niša каже:

  Bruka i sramota! U Srbiji cim dodjes na funkciju mislis da si neko! Znam ja tog profesora Damnjanovica, nevaspitan, bezobrazan i uvek je na neku foru mlatio neke pare! ODMAH TREBA ISPITATI NJEGOV SLUCAJ!!!

 2. Goran каже:

  Još i novembru prošle godine sam predao zahtev za licencu.
  Komoru vodi veće staraca… boli njih uvo za nas????!!!!

 3. Darko каже:

  Svaka cast Milose!
  Profesor Damnjanovic mora da odgovara za samovolju i blokadu izdavanja licenci.
  Istina mora da izadje na videlo…

 4. Darko M. каже:

  Bravo Milose!
  Istina mora da izadje na videlo!
  Prof Damnjanovic mora da odgovara za samovolju i stetu koju je napravio!

 5. Andjelka каже:

  Smenite obojicu? Problem resen!

 6. Sonja каже:

  Dobro je što se otvoreno priča o samovolji i nezakonitom radu pojedinih “kolega“ na funkciji. Uz dužno poštovanje na mladima ostaje budućnost, kolege penzioneri ( i ja sam penzioner ) neka uživaju u penziji jer niko nije nezamenljiv.

 7. Ана каже:

  Поштовани,
  Колега Милош је прећутао да је он један од чланова Скупштине Инжењерске коморе због којих је три пута прекинута друга редовна седница, јер су изашли са седнице како не би било кворума за рад, и због тога нису ни формирани Извршни одбори. Било би добро да прочитате и са сајта Инжењерске Коморе шта се дешава како би стекли праву слику о дешавањима у комори, као и чињеницу да колега Милош излази са седница скупштине али остаје у холу испред до завршетка(можда зато што има послужење након сваке седнице па да не пропусти послужење када је већ пропустио да присуствује седници)?

 8. Aleksabdar Milenković каже:

  Koliko ja nam,vi ste tog profesora izabrali za predsednika pre dve godine,pučem,i doveli nove ljude,koji su pljačkali komoru kako su hteli.nezakoniro ste koristili sredstva komore,materijalna i finansijska.počev od Latinke,do Šumatca pa i predsednika.Sada van on smeta, jer mu je proradila savest.Pišite kolegama šta se stvarno dešava u komori.Sve se sprovodi po zakonu.Vi ,Miloše,Latinka,Dragoslave kočite rad Komore.Vas tridesetak koči rad komore već dva meseca pa i izdavanje licenci,jer ne dajete kvorun skupštini da sprovede sve po zajkonu,izmedju ostalog i izbor novih organa upravljanja koje bi verifikovali i izdali licence.Kada se o tome glasa,vi jednostavno izađete u hodnik i u kancelariju i čekate da predsednik skuprbije.

 9. Haris каже:

  Vec pola godine cekam da mi odobre licencu ali nista od toga, i bas sam se pitao o cemu se radi. Sramota za inženjersku komoru srbije, a nama inženjerima neka nam je Bog u pomoći.

 10. Vladimir Novaković каже:

  KOleginica Ana je potpuno u pravu- čovek koji je sve ovo napisao je pozvao kolege da ničim izazvano niti opravdano napusti sednicu i da sedi dalje u komori da bi jeo i pio na račun komore, odnosno inženjera koji plaćaju članarine.
  Sram te bilo…

 11. Vladimir Radojević каже:

  Ima li kraja ponižavanju građevinskih inženjera?(Upućeno skupštini Inženjerske komore Srbije)

  Poštovani,

  Podneo sam još 10. novembra 2016. godine zahtev za licencu 411, a do današnjeg dana nisam dobio nikakvo obaveštenje da li sam odbijen ili je moj zahtev prihvaćen? Pitam se ko je taj stručnjak koji treba da oceni moju podobnost, a koji eto već 80 dana ne može da proceni da li sam kvalifikovan ili nisam? Za mene je to kao građevinskog inženjera i čoveka vrlo ponižavajuće. Svoj posao sam obavljao krajnje odgovorno, a kada je posao nalagao radio i po 15 sati dnevno. Zato me ovakav nemaran odnos i poniženje građevinskih inženjera prilično iritira, s obzirom da nisam usamljen slučaj. Dosta mojih kolega čeka tu licencu, bez koje ne mogu da vode izgradnju objekata. Da ne govorim da ti ljudi imaju porodicu čija je egzistencija dovedena u pitanje. Ko to sme da nam uskrati ono na šta zakonski imamo pravo? Ako taj neko ko treba da pregleda naše zahteve nema vremena za to, bilo bi časno i ljudski da podnese ostavku. Ima valjda neko ko hoće da radi.

  Nas inženjere uopšte ne zanima ko sedi u toj komori. Naše je da platimo tu članarinu (globu) da bi mogli dobiti taj papir da možemo raditi posao. Mi ne gubimo vreme po raznim odborima i u ime “viših ciljeva” ne primamo nikakve nadoknade kao pojedinci. Samo tražimo da nam se omogući da radimo. Ako na to još uvek imamo pravo?

  Ako IKS više ne izdaje licence ili nije u mogućnosti onda treba obavestiti stručnu javnost i ministarstvo SIG, da se nađe novi zakonski okvir za ostvarivanje prava građevinskih inženjera. Stoga to treba da bude vrlo bitna, ako ne i prva tačka dnevnog reda predstojeće skupštine. IKS valjda postoji da bi regulisao te poslove, a ne zbog toga da bi neko tamo imao funkciju ili zbog nečeg sličnog.

  Nameravam da se 15. Februara 2017. godine obratim ministarstvu SIG i gospođi Zorani Mihajlović, isključivo da bih se informisao koja su moja dalja prava i kako mogu da ih ostvarim.

  Napominjem da sam lično organizovao i bio moderator velikog skupa (edukativna predavanja) u februaru 2016. godine na Koridoru X, gde je učestvovalo blizu 150 inženjera. Ponosan sam na to, kao i na sve drugo što sam uradio kao čovek i inženjer.

  Sa ili bez te licence ja sam uvek isto. Pošten i običan čovek koji radi svoj posao. Jedino što u životu nisam naučio je da budem „sluga pokoran“ i da ćutim. Sve mogu da mi otmu, samo ne mogu da slome čoveka u meni. To je najvrednije što sam nasledio od predaka.

  Srdačan pozdrav,

  Vladimir Radojević, dipl. građ. inž.

 12. S. Andjelic каже:

  Ljudi, hoce li se vec jednom oglasiti taj, nazovi, predsednik Inzenjerske komore Srbije?
  Ne mogu da dobijem licencu mesecima i nikome nista!? Ima li ovde zakona?
  Ovo je bruka i sramota!!!

 13. Goran каже:

  Kad će se okončati ova agonija?
  Ima li nekih nagoveštaja, kad će se raspravljati o tome?
  Za kad je zakazana sledeća sednica Skupštine IKS?
  Polako, gubimo strpljenje!!!

 14. Slobodan каже:

  Bio sam duže odsutan pa me zanima da li je završena ova agonija u ING komori?

 15. Zoran каже:

  Konacno! Posle godinu i pet meseci agonije, jednoglasnom odlukom Skupstine Komore, smenjen je Milisav Damnjanovic, raniji predsednik koji je blokirao izdavanje licenci inzenjerima!

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Поштовани читаоци,
Молимо вас да се придржавате следећих правила за писање коментара:
Неопходно је навести име и е-маил адресу у пољима означеним звездицом, с тим да је забрањено остављање лажних података.
Коментари који садрже псовке, увреде, претње и говор мржње на националној, верској, расној основи или поводом нечије сексуалне опредељености неће бити објављени.
Приликом писања коментара водите рачуна о правописним и граматичким правилима.
Није дозвољено постављање линкова односно промовисање других сајтова кроз коментаре, те ће такве поруке бити означене као спам, попут низа коментара истоветне садржине.
Коментари у којима нам скрећете пажњу на пропусте у текстовима неће бити објављени, али ће бити прослеђени уредницима, као и они у којима нам указујете на неку појаву у друштву, али који захтевају проверу.
НАПОМЕНА: Коментари који буду објављени представљају приватно мишљење аутора коментара, то јест нису ставови редакције ИСКРЕ.