То што смо темпирана бомба, свету не смета да нас нагази!

Ранко Пивљанин