То што смо луд народ, могли смо и паметније искористити!

Ранко Пивљанин