Ово је колективно лудило, али се неки појединци нарочито истичу!

Ранко Пивљанин