Остварује се идеја о Србији до Токија. Надрљасмо ко жути!

Ранко Пивљанин