Имали су по више лица, али су са образом лошије стајали!

Ранко Пивљанин