Хтели су да нас уче памети, али им је глупост боље ишла од руке!

Ранко Пивљанин