Џелати најбоље знају како треба с главом!

Ранко Пивљанин